Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 17/20 #1Usnesení ÚS ze dne 14.07.2020

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSKUPINA SENÁTORŮ
Dotčený orgánJINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:Pl.US.17.20.1
Datum podání16.04.2020
Napadený akt

jiný právní předpis; nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 6. 3. 2020, č. j. UKZUZ 041729/2020, o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 17/20 ze dne 14. 7. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném ze soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj), Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Pavla Rychetského, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové a Jiřího Zemánka

o návrhu skupiny senátorů Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Petrem Svobodou, Ph.D., advokátem, sídlem Aranžérská 166, Praha 9, na zrušení nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 6. 3. 2020, č. j. UKZUZ 041729/2020, o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití, za účasti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sídlem Hroznová 2, Brno, jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

I.

Vymezení věci

1. Návrhem ze dne 26. 3. 2020 skupina 12 senátorů Senátu (dále jen "navrhovatelka") navrhla podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 64 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), aby Ústavní soud zrušil nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "ÚKZÚZ") ze dne 6. 3. 2020, č. j. UKZUZ 041729/2020, o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití (dále jen "nařízení ÚKZÚZ"), a to dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Nařízení ÚKZÚZ je podle navrhovatelky v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Navrhovatelka následně podáním ze dne 16. 4. 2020 navrhla Ústavnímu soudu, aby věc projednal přednostně podle § 39 zákona o Ústavním soudu mimo pořadí, ve kterém mu návrh došel, a to z důvodu omezené doby platnosti nařízení ÚKZÚZ do 11. 6. 2020 a z důvodu bezprostředně hrozícího nebezpečí hromadných otrav volně žijících živočichů a domácích zvířat.

II.

Výzvy k vyjádření

3. Soudce zpravodaj podle § 69 odst. 1 a 3 zákona o Ústavním soudu vyzval dne 27. 5. 2020 ÚKZÚZ a Veřejného ochránce práv k vyjádření.

4. ÚKZÚZ ve svém vyjádření ze dne 18. 6. 2020 navrhuje, aby bylo řízení o návrhu na zrušení nařízení ÚKZÚZ zastaveno, neboť doba platnosti nařízení ÚKZÚZ byla stanovena do 11. 6. 2020.

5. Veřejný ochránce práv dne 9. 6. 2020 vyrozuměl Ústavní soud, že do řízení nevstoupí.

III.

Procesní předpoklady řízení před Ústavním soudem

6. Podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

7. Nařízení ÚKZÚZ v čl. 3 bodu 3. stanoví, že doba jeho platnosti se stanovuje na omezenou dobu od 6. 3. 2020 do 11. 6. 2020.

8. Jelikož tedy nařízení ÚKZÚZ pozbylo před skončením řízení platnosti, rozhodl Ústavní soud tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2020

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru