Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 17/07 #1Usnesení ÚS ze dne 07.10.2008

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelPREZIDENT REPUBLIKY
Dotčený orgánPOSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
SENÁT PARLAMENTU ČR
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
pravomoc a činnost ústavních orgánů/obsazování státních orgánů/soudci a funkcionáři obecných soudů
Věcný rejstříksoud/funkcionáři
prezident republiky
EcliECLI:CZ:US:2008:Pl.US.17.07.1
Datum podání17.08.2007
Napadený akt

zákon; 6/2002 Sb.; o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích); § 15/1, § 15/2 věta druhá

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 62 písm.f

Ostatní dotčené předpisy

6/2002 Sb., § 15 odst.1, § 15 odst.2


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 17/07 ze dne 7. 10. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v plénu složeném ze soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické, ve věci návrhu prezidenta České republiky prof. Ing. Václava Klause, CSc., se sídlem Praha 1 - Hrad, na zrušení ustanovení § 15 odst. 1 a věty druhé § 15 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Prezident republiky v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a na základě ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podal pro jejich rozpor s ústavním pořádkem návrh na zrušení těchto ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů:

1. ustanovení § 15 odst. 1 ve znění: "Nejvyšší soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců".

2. ustanovení § 15 odst. 2 věta druhá ve znění: "Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu Nejvyššího soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem".

Ústavní soud se může návrhem na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení zabývat pouze tehdy, pokud nepozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Nastane-li taková situace, Ústavní soud řízení zastaví (§ 67 odst. 1 zákona o Ústavnímu soudu).

Zákon o soudech a soudcích byl novelizován zákonem ze dne 16. července 2008 č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 314/2008 Sb."). Zákon č. 314/2008 Sb. byl publikován v částce 101 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 21. srpna 2008. Zákon o soudech a soudcích se zákonem č. 314/2008 Sb., pokud se týká ustanovení návrhem napadených, mění tak, že v části první, čl. I, bodu 1. se v § 15 odst. 1 slovo "místopředsedy" nahrazuje slovem "místopředsedů" a v bodu 2. se v § 15 odst. 2 slovo "místopředseda" nahrazuje slovem "místopředsedové".

Z novelizovaného znění zákona o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., je zřejmé, že jeho § 15 odst. 1 a § 15 odst. 2 věta druhá v napadené části již nejsou součástí platného práva, a to nejen po formální stránce, ale též z obsahového hlediska.

Vzhledem k tomu, že napadená ustanovení zákona o soudech a soudcích, jejichž zrušení prezident republiky navrhl, pozbyla platnosti, Ústavní soud řízení podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2008

Pavel Holländer

místopředseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru