Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 12/14 #1Usnesení ÚS ze dne 03.03.2015

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSOUD - NSS
Dotčený orgánSENÁT PARLAMENTU ČR
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
Soudce zpravodajKůrka Vladimír
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:Pl.US.12.14.1
Datum podání12.06.2014
Napadený akt

zákon; 218/2000 Sb.; o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); § 14e/4

Ostatní dotčené předpisy

218/2000 Sb., § 14e odst.4


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 12/14 ze dne 3. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové a Davida Uhlíře o vyloučení soudce Vojtěcha Šimíčka z projednávání a rozhodování o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání", takto:

Soudce Vojtěch Šimíček je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 12/14.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud vede pod sp. zn. Pl. ÚS 12/14 řízení o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení v záhlaví specifikované části ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dne 2. 3. 2015 učinil soudce Vojtěch Šimíček prohlášení, že s ohledem na to, že se účastnil rozhodování v řízení, z něhož vzešel předmětný návrh Nejvyššího správního soudu, má za to, že je zde podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") důvod pro jeho vyloučení z rozhodování.

3. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

4. V daném případě není pochybnosti o tom, že se soudce Vojtěch Šimíček účastnil rozhodování o kasační stížnosti žalobkyně Vysoké školy báňské - Technické univerzity, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 1. 2014, č. j. 9 A 200/2013-42, tj. účastnil se rozhodování senátu Nejvyššího správního soudu v řízení, z něhož vzešel nyní projednávaný návrh. S ohledem na to jsou podle výše uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu dány důvody pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování této věci.

5. Z uvedených důvodů plénum Ústavního soudu dospělo postupem dle § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu k závěru, že zde jsou dány důvody pro vyloučení soudce Vojtěcha Šimíčka z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 12/14 a rozhodlo, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 2015

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru