Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 103/20 #2Usnesení ÚS ze dne 30.03.2021

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - nezletilá
Dotčený orgánPOSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
SENÁT PARLAMENTU ČR
VLÁDA / PŘEDSEDA VLÁDY
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:Pl.US.103.20.2
Datum podání12.10.2020
Napadený akt

zákon; 561/2004 Sb.; o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); § 184a

jiný právní předpis; 100/2021 Sb. ; usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200, o přijetí krizového opatření ; body 4-8 a body 10-11

jiný právní předpis; 60/2021 Sb. ; usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 126, o přijetí krizového opatření

jiný právní předpis; 597/2020 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377, o přijetí krizového opatření ; body 4-7 a body 9-10

jiný právní předpis; 443/2020 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření

jiný právní předpis; 408/2020 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření ; body 4-8 a body 8-9

jiný právní předpis; 401/2020 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizového opatření; body 3-6

ostatní (nezařaditelné); 96/2021 Sb.; usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021

ostatní (nezařaditelné); 59/2021 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 125, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

ostatní (nezařaditelné); 439/2020 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1108, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

ostatní (nezařaditelné); 391/2020 Sb.; usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

jiný zásah orgánu veřejné moci

Ostatní dotčené předpisy

100/2021 Sb.

391/2020 Sb.

401/2020 Sb.

408/2020 Sb.

439/2020 Sb.

443/2020 Sb.

561/2004 Sb., § 184a

59/2021 Sb.

597/2020 Sb.

60/2021 Sb.

96/2021 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 103/20 ze dne 30. 3. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavních stížnostech stěžovatelek: a) nezletilé E. L. Z., zastoupené Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem tř. Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, a b) nezletilé M. B., zastoupené Mgr. Luborem Bystřickým, advokátem, sídlem U Kanálky 1359/4, Praha 2 - Vinohrady, proti jinému zásahu vlády, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších ministerstev spočívajícím v omezení osobní přítomnosti na základním a zájmovém vzdělávání v případě obou stěžovatelek a proti jinému zásahu vlády spočívajícím v omezení poskytování zdravotní péče v případě stěžovatelky a); proti bodům 3-6 usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 997, vyhlášeného pod č. 401/2020 Sb., bodům 4-6 a 8-9 usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, vyhlášeného pod č. 408/2020 Sb., bodům 4-6 a 8-9 usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1112, vyhlášeného pod č.443/2020 Sb., bodům 4-7 a 9-10 usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 č. 1377, vyhlášeného pod č. 597/2020 Sb., usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 126, vyhlášeného pod č. 60/2021 Sb., bodům 4-8 a 10-11 usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., o přijetí krizového opatření; a proti usnesení vlády ze dne ze dne 30. 9. 2020 č. 957, vyhlášeného pod č. 391/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu, usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., o prodloužení nouzového stavu, usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 125, vyhlášeného pod č. 59/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 196, vyhlášeného pod č. 96/2021 Sb., o vyhlášení nouzového stavu; ve spojení s návrhem na zrušení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 349/2020 Sb. v případě stěžovatelky a); a proti bodům 4 a 6 usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1112, vyhlášeného pod č. 443/2020 Sb., v případě stěžovatelky b), za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení, vlády, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 103/20 a sp. zn. Pl. ÚS 107/20 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 103/20.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 12. 10. 2020 doručena ústavní stížnost nezletilé stěžovatelky a), která byla zaevidována pod sp. zn. Pl. ÚS 103/20. Tato stížnosti byla koncipována jako návrh směřující proti jinému zásahu veřejné moci, zejm. vlády, Úřadu vlády a všech ministerstev a byla spojena s návrhem na zrušení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Stěžovatelka a) se svou stížností domáhá vyslovení, že napadenými usneseními o přijetí krizových opatření, která ve svém důsledku omezují provoz základních škol, jakož i volnočasových aktivit a zdravotních zařízení, došlo k zásahu do jejich základních práv. Konkrétně brojí proti

- usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 č. 997, vyhlášenému pod č. 401/2020 Sb.,

- usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, vyhlášenému pod č. 408/2020 Sb.,

- usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1112, vyhlášenému pod č.443/2020 Sb.,

- usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1377, vyhlášenému pod č. 597/2020 Sb.,

- usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 14. 2. 2021 č. 126, vyhlášenému pod č. 60/2021 Sb.,

- a usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 č. 200, vyhlášenému pod č. 100/2021 Sb.

V souvislosti s výše jmenovanými krizovými opatřeními vlády napadla stěžovatelka a) ve své stížnosti, jakož i v navazujících doplněních rovněž:

- vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ze dne ze dne 30. 9. 2020 č. 957, vyhlášeným pod č. 391/2020 Sb.,

- ve spojení s jeho prodloužením usnesením vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb.,

- rovněž napadla nové vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 125, vyhlášeným pod č. 59/2021 Sb.,

- jakož i časově bezprostředně navazující vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 196, vyhlášeným pod č. 96/2021 Sb.

2. Obdobným návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 11. 2020 a zaevidovaným pod sp. zn. Pl. ÚS 107/20, se stěžovatelka b) domáhá vyslovení, že zákazem osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání a na zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách byla porušena stěžovatelčina základní práva. Dále se domáhá zrušení bodů 4 a 6 usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1112, vyhlášené pod č. 443/2020 Sb. Pod jeho bodem 4 vláda s účinností ode dne 2. 11. 2020 od 0.00 hod do dne 20. 11. 2020 do 23.59 hod. omezila provoz základních škol tak, že zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

3. Podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

4. Oba uvedené návrhy napadají totožné usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1112, vyhlášené pod č. 443/2020 Sb., přičemž stěžovatelky ve svých stížnostech obdobně namítají důsledky pro ně plynoucí z uvedeného usnesení. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení rozhodl o jejich spojení ke společnému řízení.

5. V souladu s rozvrhem práce bude soudce David Uhlíř po spojení návrhů soudcem zpravodajem v řízení dále vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 103/20.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2021

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru