Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 10/2000Usnesení ÚS ze dne 20.06.2000Návrh na zrušení § 67a písm. d) trestního zákona (zákon č. 327/1999 Sb.)

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstříkretroaktivita/pravá
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 21/18 SbNU 443
EcliECLI:CZ:US:2000:Pl.US.10.2000
Datum podání23.02.2000
Napadený akt

zákon; 140/1961; trestní zákon; § 67a/d

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 219, § 67a písm.d

198/1993 Sb., § 5


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 10/2000 ze dne 20. 6. 2000

U 21/18 SbNU 443

Návrh na zrušení § 67a písm. d) trestního zákona (zákon č. 327/1999 Sb.)

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a členů senátu JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Vojena Güttlera ve věci návrhu JUDr. PhDr. K.V., zastoupeného JUDr. Č.K., na zrušení ustanovení § 67a písm. d) trestního zákona, ve znění zákona č. 327/1999 Sb., podaného v souvislosti s ústavní stížností podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 2. 2000, domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 7 Tz 99/99, ze dne 25. 8. 1999. Tímto rozsudkem bylo na základě stížnosti pro porušení zákona, podané ministrem spravedlnosti, v neprospěch obžalovaného zrušeno pravomocné usnesení vyšetřovatele Policie ČR, (dále jen "ÚVD") ze dne 23. 11. 1998, ČVS: ÚVD-4/VtB-98, a pravomocné usnesení státní zástupkyně MSZ ze dne 30. 7. 1998, sp. zn. KZv 118/98. Usnesením vyšetřovatele ÚVD bylo zastaveno trestní stíhání navrhovatele pro zločin zneužití úřední a služební moci podle § 380 a 381 písm. a), b) zákona č. 19 ř. z. z r. 1855 z důvodu promlčení trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu. Usnesením státní zástupkyně MSZ bylo zrušeno opatření vyšetřovatele Policie ČR, ÚVD, ze dne 9. 6. 1998, jímž byl podle § 160 odst. 6 trestního řádu obviněný JUDr. PhDr. K.V. upozorněn na změnu právní kvalifikace s tím, že jednání, pro něž bylo sděleno obvinění dne 12. 3. 1998, je nadále posuzováno jako trestný čin vraždy dle § 219 odst. 1 tr. zákona spáchaný ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 tr. zákona, neboť toto opatření podle státní zástupkyně je nezákonné a neodůvodněné. Nejvyšší soud ČR přikázal vyšetřovateli Policie ČR, ÚVD, aby věc v potřebném rozsahu projednal a znovu rozhodl.

Současně s ústavní stížností podal navrhovatel také návrh na zrušení právního předpisu podle ustanovení § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel uvádí souvislost ústavní stížnosti s ustanovením § 67a písm. d) trestního zákona ve znění zákona č. 327/1999 Sb., jímž byla se zpětnou účinností zavedena nepromlčitelnost už promlčených trestných činů uvedených v novém cit. ustanovení trestního zákona, to znamená též trestného činu vraždy, pro který má být podle závazného právního názoru Nejvyššího soudu ČR navrhovatel nadále trestně stíhán. Navrhovatel tvrdí, že retroaktivním zavedením nepromlčitelnosti některých trestných činů byly vytvořeny právní podmínky pro možnost jeho trestního stíhání, takže nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Navrhovatel je přesvědčen, že cit. ustanovení trestního zákona je v rozporu s ústavním zákonem a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10. Ústavy ČR, a proto navrhuje jeho zrušení.

Podle § 78 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, je-li podán spolu s ústavní stížností návrh na zrušení právního předpisu podle § 74 téhož zákona, senát Ústavního soudu dosavadní řízení o ústavní stížnosti přeruší a návrh na zrušení právního předpisu postoupí plénu Ústavního soudu k rozhodnutí podle č. 87 odst. 1 písm. a) nebo b) Ústavy České republiky. Protože v daném případě senát Ústavního soudu shledal, že předpoklady pro přerušení řízení jsou splněny, řízení o ústavní stížnosti přerušil a postoupil plénu Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy.

Po přezkoumání návrhu, spisového materiálu, vyjádření účastníků a vedlejších účastníků řízení pak dospěl ústavní soud k závěru, že se jedná o návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou. Ústavní soud z obsahu napadeného rozsudku Nejvyššího soudu ČR zjistil, že v řízení před obecnými soudy nedošlo a ani nemohlo dojít k uplatnění napadeného ustanovení § 67a písm. d) trestního zákona, jehož zrušení je navrhováno, neboť zákon č. 327/1999, kterým byl novelizován trestní zákon, byl schválen dne 9. 12. 1999 a nabyl účinnosti dne 28. 12. 1999. Napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 7 Tz 99/99, je však datováno 25. 8. 1999, a proto je vyloučena domněnka, že bylo v napadeném rozsudku uplatněno ustanovení § 67a písm. d) novely trestního zákona, jež nabylo účinnosti až dne 28. 12. 1999. K jeho uplatnění sice může dojít v dalším průběhu trestního stíhání JUDr. PhDr. K.V., to však nic nemění na skutečnosti, že v daném případě uplatněno nebylo.

Podle ustanovení § 74 zákona o Ústavním soudu může být spolu s ústavní stížností podán návrh na zrušení zákona, jehož uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel tvrdí, že je v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Za této situace vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zrušení ustanovení § 67a písm. d) trestního zákona podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 20. června 2000

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

předseda I. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru