Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 953/17 #1Usnesení ÚS ze dne 31.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Znojmo
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.953.17.1
Datum podání28.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 953/17 ze dne 31. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 31. května 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Andrey Oakleyové, bez právního zastoupení, proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě č. j. 14 C 1446/2012-326, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 28. března 2017 se Andrea Oakleyová (dále jen "stěžovatelka") domáhá "sjednání pořádku", neboť rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě č. j. 14 C 1446/2012-326 (datum vydání rozhodnutí stěžovatelkou neuvedeno) byla "finančně poškozena". Stěžovatelka rovněž sdělila Ústavnímu soudu, že si vyřizuje u České advokátní komory - pobočky v Brně žádost o určení advokáta.

Podání stěžovatelky neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti. Stěžovatelka rovněž nebyla pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

Z tohoto důvodu byla stěžovatelka dopisem ze dne 6. dubna 2017 č. j. IV. ÚS 953/17-4 (doručení do vlastních rukou stěžovatelky vykázáno dne 21. dubna 2017), vyzvána k odstranění vad svého podání, přičemž byla upozorněna, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě 30 dnů, bude její návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Součástí výzvy bylo i poučení o možnosti požádat Českou advokátní komoru - pobočku v Brně o určení advokáta ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o advokacii").

Dne 23. května 2017 pracovnice České advokátní komory - pobočky v Brně sdělila Ústavnímu soudu, že stěžovatelce je již určena advokátka a veškeré listiny budou Ústavnímu soudu zaslány do 25. května 2017 (úřední záznam na č. l. 7).

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. května 2017, podaným k přepravě dne 24. května 2017 (tedy po uplynutí třicetidenní lhůty) a datovaným dne 22. května 2017, stěžovatelka požádala Ústavní soud o prodloužení lhůty s tím, že do dnešního dne (tj. 22. května 2017) neobdržela do České advokátní komory - pobočky v Brně odpověď na žádost o určení advokáta.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu stěžovatelka do dnešního dne neodstranila vady svého podání, přičemž lhůta stanovená k jejich odstranění marně uplynula. Ústavní soud neshledal důvod pro poskytnutí další lhůty k odstranění vad podání stěžovatelky. Do dnešního dne mu ani nebyly doručeny listiny, jejichž zaslání bylo avizováno Českou advokátní komorou - pobočkou Brno.

Proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru