Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 941/11 #1Usnesení ÚS ze dne 12.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.941.11.1
Datum podání31.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 941/11 ze dne 12. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 12. května 2011 ve věci navrhovatelky M. B., o návrhu ze dne 30. března 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 31. března 2011 obdržel Ústavní soud podání, jímž navrhovatelka napadla rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. prosince 2010 sp. zn. 5 To 89/2010 a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. srpna 2010 sp. zn. 48 T 6/2009. Tvrdila, že těmito rozhodnutími bylo zasaženo do jejích ústavně zaručených práv.

Ústavní soud vyzval navrhovatelku k odstranění vad podání, k čemuž poskytl příslušné poučení (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 5, 6 a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a to i stran důsledků neodstranění vad ve lhůtě určené [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona]. K odstranění vad návrhu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla navrhovatelce dle "doručenky do vlastních rukou" doručena dne 6. dubna 2011.

Navrhovatelka vady návrhu ve lhůtě jí stanovené neodstranila.

Jakožto orgán veřejné moci a ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je Ústavní soud povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

Pro marné uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve shodě se zákonným příkazem rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru