Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 930/08 #1Usnesení ÚS ze dne 14.05.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstříkadvokát
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.930.08.1
Datum podání11.04.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 930/08 ze dne 14. 5. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. K., bez právního zastoupení, směřujícího proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. ledna 2007, sp. zn. 2 T 19/2005, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. března 2007, sp. zn. 61 To 153/2007, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2007, sp. zn. 8 Tdo 1449/2007, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. dubna 2008 návrh, kterým se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí (rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. ledna 2007, sp. zn. 2 T 19/2005, byl navrhovatelem nesprávně označen sp. zn. 2 T 19/2007) s odkazem na porušení jeho práva na spravedlivý proces založeného čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 8 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Navrhovatel zároveň s uvedeným návrhem požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k podání ústavní stížnosti do doby, než bude vyřešena záležitost přidělení právního zástupce Českou advokátní komorou jeho osobě.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany jeho práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel přípisem ze dne 16. dubna 2008 vyzván, aby vady návrhu odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl navrhovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Ústavní soud navrhovateli na jeho žádost neprodloužil lhůtu k podání ústavní stížnosti, když jednak tato stížnost byla již současně se žádostí o prodloužení lhůty podána, jednak k faktickému prodloužení této lhůty, resp. lhůty k podání stížnosti splňující náležitosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu, došlo stanovením lhůty k odstranění vad návrhu.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatel převzal výzvu Ústavního soudu dne 21. dubna 2008 a den následující, tedy dne 22. dubna 2008, mu počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 11. května 2008. Navrhovatel však ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranil, ani na výzvu nikterak nereagoval.

Dotazem na Českou advokátní komoru bylo zjištěno, že pokud by navrhovatel projevil aktivní přístup k žádosti o určení advokáta a splnil bez prodlení požadované náležitosti, nic nebránilo tomu, aby mu byl advokát Českou advokátní komorou určen přibližně do dne 20. dubna 2008, tedy více než dvacet dní před koncem lhůty stanovené Ústavním soudem k odstranění vad návrhu. S ohledem na tuto skutečnost byla lhůta k odstranění vad návrhu stanovená navrhovateli naprosto dostatečnou.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. května 2008

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru