Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 924/10 #1Usnesení ÚS ze dne 10.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.924.10.1
Datum podání30.03.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 924/10 ze dne 10. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. května 2010 ve věci navrhovatelky I. A. M., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2009 č. j. 19 Co 345/2009-60, Městského soudu v Brně ze dne 21. 5. 2009 č. j. 39 C 8/2009-54 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2009 č. j. 39 C 8/2009-19, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, která svým podáním označeným jako ústavní stížnost brojila proti výše citovaným rozhodnutím soudů, v ústavní stížnosti a po výzvě k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení sdělila, že je ve finanční tísni, o ustanovení advokáta Českou advokátní komorou již žádat nemůže, poněvadž by jí vyhověno nebylo a také soud její žádost o bezplatné zajištění zastupování advokátem odmítl. Předložila sdělení advokátní komory, v němž se uvádí, že jí byla pomoc bezplatně poskytnuta již 9x a tím byla zajištěna v dostatečné míře.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu stanovené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu podání ze dne 29. 3. 2010 a 30. 4. 2010, výzvy k odstranění vad návrhu a stěžovatelkou předloženého sdělení České advokátní komory ze dne 20. 11. 2006 bylo zjištěno, že navrhovatelka byla vyzvána k odstranění vad návrhu, mj. k zajištění si zastoupení pro řízení před Ústavním soudem advokátem. Současně byla také poučena o ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Stěžovatelka obdržela výzvu dne 25. 4. 2010, vytčené vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranila, v podání ze dne 30. 4. 2010 uvedla, že o ustanovení advokáta nebude žádat ani Českou advokátní komoru - ta dle sdělení ze dne 20. 11. 2006 upozornila na skutečnost, že jí byla bezplatná pomoc právní službou poskytnuta již 9 advokáty, což ČAK považuje za zajištění pomoci v dostatečné míře. S tvrzením, že jí v minulosti stejně nebyla právní pomoc poskytována advokáty řádně a v jejím zájmu také oznámila, že se hodlá proto "obhajovat" sama.

Pro výše uvedené byl návrh, jehož vady nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. května 2010

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru