Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 87/06Usnesení ÚS ze dne 10.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkpředběžná otázka/ESD
soudce/podjatost
EcliECLI:CZ:US:2006:4.US.87.06
Datum podání20.02.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 36 odst.2

6/2002 Sb., § 123 odst.2

99/1963 Sb., § 14, § 109 odst.1 písm.d, § 167 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 87/06 ze dne 10. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 87/06

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. dubna 2006 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické ve věci navrhovatele F. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem 500 03 Hradec Králové 3, Komenského 241, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 11. 2005 č. j. 19 Co 587/2005-37, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení části výše označeného usnesení, jímž Krajský soud v Hradci Králové výrokem pod bodem I. rozhodl tak, že soudkyně JUDr. Dagmar Kalousková není vyloučena z projednávání a rozhodování věci, ve které probíhá řízení o jeho žalobě proti firmě ECOS Choceň, s. r. o., se sídlem v Chocni, Pernerova 95, o určení vlastnictví. Uvedl, že námitku podjatosti soudkyně podal právní zástupce na základě "Analýzy mediální prezentace kauzy K.", jakož i stanoviska ke skutečnostem obsaženým, případně odvoditelným z obsahu analýzy. Tyto důkazy také předal Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí jako přílohy k námitce, ve které tvrdil a stále také tvrdí, že na soudce rozhodující ve věcech stěžovatele byl a je stále vyvíjen zcela nepřiměřený tlak nejen ze strany médií, ale především ze strany představitelů moci zákonodárné a výkonné - jde o tlak v tom směru, aby soudci rozhodovali v neprospěch stěžovatele. Nevyhověním jeho námitce se proto cítí dotčen v právu zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení zásah do práv, jichž se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Krajskýsoud v Hradci Králové v souladu s § 16 odst. 1 obč. soudního řádu a po zhodnocení tvrzení navrhovatele i vyjádření soudkyně opodstatněně neshledal důvody pro její vyloučení dle § 14 odst. 1 obč. soudního řádu z projednávání a rozhodnutí v předmětné věci stěžovatele. Lze dodat, že ve smyslu čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky jsou soudci při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Ze zjištění Krajského soudu v Hradci Králové nebyl dán důvod pro pochybnosti o nepodjatosti jmenované soudkyně, o její nestrannosti či nezávislosti a lze dodat, že po rozhodnutí soudu I. stupně ve věci samé bude na účastníku řízení, aby využil dané procesní prostředky, jejichž cestou se lze domáhat změny těch rozhodnutí, o kterých by se domníval, že nejsou v souladu s provedenými důkazy a se zákonnými ustanoveními a jsou tak rozhodnutími v jeho neprospěch.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru