Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 84/03Usnesení ÚS ze dne 19.02.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstříkdůkaz/nezákonný
důkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.84.03
Datum podání06.02.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 8, čl. 40 odst.3

283/1991 Sb., § 34b


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 84/03 ze dne 19. 2. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti I. A., zastoupeného JUDr. V. F., advokátem, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. prosince 2002, sp. zn. 3 To 184/2002, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 13. září 2002, sp. zn. 2 T 21/2001,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 6. února 2003 obdržel Ústavní soud ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení usnesení odvolacího soudu jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a odvolání jeho spoluobžalovaného do rozsudku soudu prvého stupně, kterým byl pro pokus trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, dle ustanovení § 187 odst. 1 a 2 lit. a) trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků.

V ústavní stížnosti bylo rovněž uvedeno, že ve věci bylo dne 20. ledna 2003 podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o opravném prostředku, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.

Uvedené závěry pléna byly 3. února 2003 publikovány jako sdělení Ústavního soudu pod č. 32/2003 Sb.

S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavnísoud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona, aniž by vyzval stěžovatele k odstranění vad podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 19. února 2003

JUDr. Pavel Varvařovský Soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru