Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 827/19 #1Usnesení ÚS ze dne 12.03.2019

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Vsetín
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2019:4.US.827.19.1
Datum podání08.03.2019
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 827/19 ze dne 12. 3. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa (soudce zpravodaje) v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele M. H., zastoupeného Mgr. Pavlem Kuchynkou, advokátem, sídlem Moravské náměstí 690/15, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. prosince 2018 č. j. 14 Co 263/2018-581 a rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 11. června 2018 č. j. 52 P 54/2016-504, ve spojení s doplňujícím usnesením Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 14. června 2018 č. j. 52 P 54/2016-512, za účasti Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí, jako účastníků řízení, a 1. nezletilého R. H., 2. nezletilého M. H., 3. nezletilé E. H. a 4. R. H., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilým R. H., M. H. a E. H. se opatrovníkem pro řízení o ústavní stížnosti ustanovuje město X.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel (dále též "otec") se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho základní práva zaručená podle čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 1 a 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

2. Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí (dále jen "okresní soud") rozsudkem ze dne 11. 6. 2018 č. j. 52 P 54/2016-504 rozhodl, že vedlejší účastník 1. (dále též "nezletilý R.") se svěřuje pro dobu do i po rozvodu do péče otce (výrok I); vedlejší účastník 2. (dále též "nezletilý M.") a vedlejší účastnice 3. (dále též "nezletilá E.") se svěřují pro dobu do i po rozvodu do péče vedlejší účastnice 4. (dále též "matka") (výrok II); matka je povinna platit na výživu nezletilého R. od 18. 1. 2016 částku 2 500 Kč měsíčně a od 1. 9. 2017 částku 3 300 Kč měsíčně k rukám otce vždy k prvnímu dni každého kalendářního měsíce předem s tím, že tato výše výživného platí i pro dobu po rozvodu. Výživné splatné u nezletilého R. od 18. 1. 2016 do 30. 6. 2018 ve výši 81 629 Kč je matka povinna zaplatit k rukám otce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok III); otec je povinen platit na výživu nezletilého M. částku 2 500 Kč měsíčně od 21. 8. 2016 k rukám matky vždy k prvnímu dni každého kalendářního měsíce předem s tím, že tato výše výživného platí i pro dobu po rozvodu. Výživné splatné u nezletilého M. od 21. 8. 2016 do 30. 6. 2018 ve výši 55 887 Kč je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok IV); otec je povinen platit na výživu nezletilé E. od 1. 6. 2016 částku 600 Kč měsíčně a od 1. 6. 2018 částku 1 800 Kč měsíčně k rukám matky vždy k prvnímu dni každého kalendářního měsíce předem s tím, že tato výše výživného platí i pro dobu po rozvodu. Výživné splatné u nezletilé E. od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2018 ve výši 16 200 Kč je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok V); otec je oprávněn stýkat se s nezletilou E. každý sudý kalendářní víkend v roce od čtvrtku 16.00 hod. do pondělí 7.30 hod. s tím, že tato úprava styku neplatí o letních, vánočních a velikonočních prázdninách. Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilou E. v době letních prázdnin vždy od 1. 7. od 9.00 hod. do 15. 7. do 18.00 hod. a od 1. 8. od 9.00 hod. do 15. 8. do 18.00 hod., v době vánočních prázdnin v lichém kalendářním roce od 23. 12. od 9.00 hod. do 26. 12. do 18.00 hod., v lichém kalendářním roce od 27. 12. od 9.00 hod. do 1. 1. následujícího roku do 18.00 hod. a v době velikonočních prázdnin v sudém kalendářním roce od pátku předcházejícímu velikonočnímu pondělí od 9.00 hod. do velikonočního pondělí do 18.00 hod. Styk se uskuteční tak, že otec si nezletilou E. převezme před domem, kde matka bydlí, a na stejném místě nezletilou E. matce předá zpět po ukončení styku. Matka je povinna nezletilou E. ke styku řádně připravit, ve stanovenou dobu a na stanoveném místě otci ke styku předat a po ukončení styku převzít od otce zpět (výrok VI); řízení o styku otce s nezletilým M. se zastavuje (výrok VII); žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok VIII); otec je povinen zaplatit státu České republice náhradu nákladů řízení na znalecký posudek ve výši 3 550 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok IX); otec je povinen zaplatit státu České republice plnou náhradu nákladů řízení na výslech znalkyně PhDr. Anny Černohorské, jejichž výše bude za použití ustanovení § 155 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."), určena v samostatném usnesení (výrok X). Doplňujícím usnesením okresního soudu ze dne 14. 6. 2018 č. j. 52 P 54/2016-512 byl pak rozsudek doplněn výrokem XI tak, že návrh matky na vyslovení předběžné vykonatelnosti výroku soudu o péči o nezletilého R., nezletilého M. a nezletilou E. se zamítá. Bylo následně vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

3. Krajský soud v Ostravě (dále jen "krajský soud") rozsudkem ze dne 10. 12. 2018 č. j. 14 Co 263/2018-581 k odvolání otce rozhodl tak, že rozsudek okresního soudu v napadené části, tj. vyjma výroku VII, se ve výrocích II, IV a XI potvrzuje s tím, že dlužné výživné pro nezletilého M. ke dni 31. 12. 2018 činí 70 887 Kč (výrok I). Ve zbývající části se rozsudek okresního soudu mění následovně: nezletilý R. se svěřuje, a to i na dobu po rozvodu manželství rodičů, do péče matky. Otec je povinen platit na výživu nezletilého R. s účinností od 1. 9. 2018, jakož i v době po rozvodu manželství rodičů, částku 2 500 Kč měsíčně, a to vždy každého prvého dne v měsíci předem k rukám matky. Výživné již splatné za dobu od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 10 000 Kč, jakož i výživné splatné za dobu od 1. 1. 2019 do konce měsíce, v němž bude tento rozsudek doručen, je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří dnů od doručení tohoto rozsudku. Otec je povinen platit na výživu nezletilé E. s účinností od právní moci tohoto rozsudku, jakož i v době po rozvodu manželství rodičů, částku 1 800 Kč měsíčně, a to vždy každého prvého dne v měsíci předem k rukám matky. Výživné splatné za dobu od právní moci tohoto rozsudku do prvého dne měsíce následujícího je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. Otec je oprávněn stýkat se s nezletilou E. od čtvrtku 16.00 hod. každého sudého kalendářního týdne do následujícího pondělí 7.30 hod., přičemž tato úprava neplatí v době letních prázdnin, vánočních prázdnin a velikonočních svátků. Otec je oprávněn stýkat se s nezletilou E. každoročně v době od 1. 7. 9.00 hod. do 15. 7. 18.00 hod. a v době od 1. 8. 9.00 hod. do 15. 8. 18.00 hod. Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilou E. v každém sudém kalendářním roce od 27. 12. 9.00 hod. do 1. 1. následujícího roku 18.00 hod. a v každém lichém kalendářním roce od 23. 12. 9.00 hod. do 26. 12. 18.00 hod. Otec je dále oprávněn stýkat se s nezletilou E. v každém sudém kalendářním roce od pátku předcházejícího Velikonočnímu pondělí od 9.00 hod. do Velikonočního pondělí 18.00 hod. Matka je povinna nezletilou E. otci ke styku předat ve stanovenou dobu před domem, ve kterém s nezletilou bydlí, a po ukončení styku od otce převzít. Otec je povinen nezletilou E. ve stanovenou dobu na shora uvedeném místě od matky převzít a po jeho ukončení na tomtéž místě ve stanovenou dobu matce vrátit. Otec je povinen zaplatit státu na náhradě nákladů prvostupňového řízení částku 4 828 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, na účet Okresního soudu ve Vsetíně (výrok II). Krajský soud dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před okresním soudem (výrok III) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok IV).

4. Podle § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, § 892 odst. 3 a § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí.

5. V řízení o ústavní stížnosti mají nezletilí vedlejší účastníci 1., 2. a 3. (R., M. a E. H.) postavení vedlejších účastníků řízení a jejich zákonní zástupci, otec (jako stěžovatel) a matka [jako vedlejší účastnice 4.] jsou rovněž účastníky řízení. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit nezletilým kolizního opatrovníka. Ústavní soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. března 2019

Jaromír Jirsa v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru