Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 813/06Usnesení ÚS ze dne 01.02.2007

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříktrest/výkon
EcliECLI:CZ:US:2007:4.US.813.06
Datum podání22.12.2006
Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 813/06 ze dne 1. 2. 2007

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu V. N., t.č. ve výkonu trestu ve věznici Vinařice, bez právního zastoupení, směřující proti neupřesněnému rozhodnutí soudu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání, které navrhovatel označil jako stížnost z důvodu porušení zákona a Listiny základních práv a svobod. V podání popisoval okolnosti svého pobytu ve vězení, kdy, s odkazem na řadu spisových značek rozhodnutí nespecifikovaných soudů, konstatoval, že měl již být propuštěn, a dále brojil proti postupu Ministerstva spravedlnosti ČR, které se s jeho stížností pro porušení zákona nevypořádalo od poloviny roku 2005.

Z uvedeného podání však nebylo patrné, proti jakému konkrétnímu rozhodnutí směřuje, když podání samo nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), neuvedl čeho konkrétně se svým podáním domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), ani nepřiložil napadené rozhodnutí (§72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k této okolnosti byla navrhovatel dopisem ze dne 8. ledna 2007, doručeným mu dne 10. ledna 2007, vyzván aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Na uvedenou výzvu však navrhovatel nereagoval a Ústavnímu soudu nebylo do dnešního dne doručeno žádné jeho další podání. Vytčené vady podání tak nebyly odstraněny.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. února 2007

JUDr. Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru