Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 811/21 #1Usnesení ÚS ze dne 11.05.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:4.US.811.21.1
Datum podání26.03.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 811/21 ze dne 11. 5. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze, s. r. o., sídlem U Hadovky 1544/11, Praha 6, zastoupené JUDr. Klárou A. Samkovou, Ph.D., advokátkou, sídlem Španělská 742/6, Praha 2, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. prosince 2020 č. j. 21 Cdo 3084/2020-198, o vyloučení soudce Pavla Šámala z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudce Pavel Šámal není vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 811/21.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelka podala dne 12. 4. 2021 námitku podjatosti vůči soudci Pavlu Šámalovi, který je soudcem zpravodajem v záhlaví označené věci. Tuto námitku odůvodňuje tím, že Pavel Šámal z doby, kdy byl soudcem a posléze i předsedou Nejvyššího soudu, osobně zná soudce, kteří rozhodli v návětí označeným rozsudkem, proti kterému stěžovatelka brojí ústavní stížností. Podle stěžovatelky se lze obávat solidarity soudce Ústavního soudu Pavla Šámala se soudci Nejvyššího soudu, kteří podle stěžovatelky v napadené věci prokazatelně pochybili. Ačkoli soudce Pavel Šámal rozhoduje o ústavních stížnostech proti rozhodnutím Nejvyššího soudu pravidelně, má stěžovatelka za to, že k tak zásadnímu pochybení jako v nynější věci dochází sporadicky. Nadto stěžovatelka napadá primárně rozsudek Nejvyššího soudu, a namítá tedy porušení svých ústavně zaručených práv toliko Nejvyšším soudem, nikoli instančně nižšími soudy. Tyto okolnosti mají stěžovatelčin případ odlišovat natolik, že navrhuje vyloučení soudce Pavla Šámala z projednání a rozhodování uvedené věci, jelikož se zřetelem k této skutečnosti lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. Nad rámec uvedeného má stěžovatelka podezření, že mohlo dojít k negativnímu ovlivňování soudců Nejvyššího soudu, neboť vedlejší účastnice řízení - Mgr. Jitka Svobodová - byla v řízení zastoupena advokátní kanceláří Němec, Bláha & Navrátilová, jejímž společníkem je JUDr. Pavel Němec, Ph.D., bývalý ministr pro místní rozvoj a bývalý ministr spravedlnosti. V minulosti údajně Nejvyšší soud rozhodl v řízeních, ve kterých figuroval JUDr. Pavel Němec, Ph.D., několikrát odlišně od soudů prvního a druhé stupně, jejichž rozhodnutí se mohla zdát logická a věcně správná.

2. Přípisem ze dne 13. 4. 2021 oznámil soudce Pavel Šámal předsedovi III. senátu, že se subjektivně necítí být podjatý, předložil spis k rozhodnutí o tomto návrhu a požádal ho, aby III. senát o návrhu rozhodl. Soudce Pavel Šámal ve vyjádření k námitce podjatosti uvedl, že byť soudce Nejvyššího soudu, kteří rozhodli ústavní stížností napadeným rozsudkem, z doby svého působení u Nejvyššího soudu zná, byly jejich vztahy vždy ryze pracovní povahy a žádný "osobní vztah" k nim nemá. Soudce Pavel Šámal dodal, že o údajném podezření o ovlivnění soudců Nejvyššího soudu JUDr. Pavlem Němcem, Ph.D. mu není nic známo.

3. Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v tomto ustanovení představuje výjimku z ústavní zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; dále jen "Listina"). Nezávislý a nestranný soudce je klíčovou součástí práva na soudní ochranu, podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nestrannost soudce je třeba posuzovat ze subjektivního i objektivního hlediska, přičemž subjektivní kritérium vypovídá o osobním přesvědčení soudce v daném případě, objektivní naproti tomu o tom, že soudce skýtá dostatečné záruky vylučující v tomto ohledu oprávněné pochybnosti.

4. Za nastíněných podmínek není možné u soudce Ústavního soudu předpokládat absenci jakýchkoli profesních vztahů, které existovaly před výkonem jeho současné funkce. Samotná existence takového vztahu v minulosti není bez dalšího způsobilá založit u osoby soudce podjatost. Při posuzování nestrannosti osoby soudce je proto nutné vycházet z předpokladu, že jde o profesionála schopného oddělit svůj předchozí profesní život od nynější rozhodovací činnosti. Podjatost lze u soudce shledat teprve v případě, že je skutečně dán osobní vztah soudce k projednávané věci, účastníkům řízení či jejich zástupcům. Takový vztah u Pavla Šámala dán nebyl, není a ze stěžovatelčiných námitek neplyne. Stejně tak stěžovatelka tvrzením o domnělém ovlivnění soudců Nejvyššího soudu advokátem JUDr. Pavlem Němcem, Ph.D. nedoložila žádné skutečnosti, které by zakládaly pochybnosti o nepodjatosti soudce Pavla Šámala v nyní projednávané věci. Samy okolnosti, že Nejvyšší soud dříve rozhodl ve prospěch dovolatelů zastoupených advokátem, který byl dříve ministrem a který je společníkem advokátní kanceláře, která zastupovala protistranu stěžovatelky v řízení před Nejvyšším soudem, zjevně pochybnosti o nepodjatosti soudce Ústavního soudu nevzbuzují.

5. Na základě výše uvedeného proto III. senát Ústavního soudu, určený podle § 10 Rozvrhu práce Ústavního soudu na rok 2021 pro rozhodnutí o vyloučení soudce IV. senátu, dospěl k závěru, že v daném případě neexistuje důvod podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu k vyloučení soudce Pavla Šámala z projednání a rozhodování věci sp. zn. IV. 811/21.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2021

Radovan Suchánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru