Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 808/20 #1Usnesení ÚS ze dne 04.05.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.808.20.1
Datum podání17.03.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 808/20 ze dne 4. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele S. M., proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2020 č. j. Nao 5/2020-44, ze dne 20. února 2020 č. j. Nao 25/2020-64, ze dne 26. února 2020 č. j. Nao 18/2020-37 a ze dne 27. února 2020 č. j. Na 19/2020-12, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 17. 3. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených usnesení Nejvyššího správního soudu; z toho prvními třemi bylo rozhodnuto o stěžovatelových námitkách podjatosti vůči konkrétním soudcům a čtvrtým napadeným usnesením Nejvyšší správní soud odmítl stěžovatelův návrh na zrušení prvního z usnesení o námitce podjatosti.

2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 18. 12. 2019 č. j. 70 Co 255/2019-2770, přiloženého k ústavní stížnosti, se podává, že stěžovatel byl omezen ve svéprávnosti na dobu pěti let tak, že je schopen samostatně právně jednat jen v běžných záležitostech každodenního života (I. výrok) a že jeho opatrovníkem byla jmenována obec B. (II. výrok).

3. Vzhledem ke zjištění o omezení svéprávnosti stěžovatele se Ústavní soud zaměřil na posouzení, zda ústavní stížnost byla podána oprávněnou osobou. Vyzval proto stěžovatelova opatrovníka ke sdělení, zda stěžovatelovu ústavní stížnost schválil. Obec B. přípisem ze dne 22. 4. 2020 Ústavnímu soudu sdělila, že s podáním ústavní stížnosti souhlasí, pokud nemá žádné vady a nedostatky.

4. Ústavní soud konstatuje, že stěžovatelova ústavní stížnost trpí zjevnými vadami. Stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), chybí v ní jakákoliv argumentace o porušení stěžovatelových základních práv nebo svobod zaručených ústavním pořádkem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], přičemž její obsah je na samé hranici srozumitelnosti (též vzhledem k tomu, že je sepsána holograficky). Na základě zjištěných vad ústavní stížnosti Ústavní soud vyhodnotil, že podmínka souhlasu opatrovníka (tj. absence vad a nedostatků) nebyla splněna.

5. Na základě uvedených zjištění Ústavní soud konstatuje, že ústavní stížnost podal sám stěžovatel, který je omezen ve svéprávnosti ve shora uvedeném rozsahu (bod 2.), a ustanovený opatrovník se k jeho podání nepřipojil. Z tohoto důvodu Ústavní soud uzavírá, že ústavní stížnost byla podána osobou neoprávněnou, a proto ji mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2020

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru