Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 800/11 #1Usnesení ÚS ze dne 02.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkvýzva
žaloba/náležitosti
Podání
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.800.11.1
Datum podání17.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 46 odst.1 písm.a


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 800/11 ze dne 2. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 2. srpna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera, ve věci navrhovatele F. O., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova 1031, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2011 č. j. 6 Ans 10/2010-36, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše citovaného usnesení, jímž Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost směřující proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta jeho žaloba. Vyslovil přesvědčení, že uvedeným rozhodnutím došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces, jakož i zásady rovnosti účastníků a ochrany vlastnického práva, jak je zakotveno v čl. 1, čl. 6, čl. 10 a čl. 13 Ústavy České republiky i v čl. 38 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Nejvyššího správního soudu zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Kasační stížnost v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 soudního řádu správního odmítl soud opodstatněně, když zjistil a konstatoval, že tato stížnost neobsahuje podstatné náležitosti, jež nebyly doplněny ani ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl k tomu stěžovatel vyzván. Nejvyšší správní soud své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem odůvodnil tak, že v dalším lze na toto odůvodnění odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2011

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru