Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 797/20 #1Usnesení ÚS ze dne 24.03.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.797.20.1
Datum podání16.03.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 797/20 ze dne 24. 3. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Pavla Šámala v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele L. R., zastoupeného JUDr. Petrou Klustovou, Ph.D., advokátkou, sídlem Konviktská 291/24, Praha 1 - Staré Město, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. prosince 2019 č. j. 14 Co 207/2019-515, za účasti Krajského soudu v Ostravě, jako účastníka řízení, a 1. nezletilého A. R. a 2. M. O., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilému A. R., se opatrovníkem pro řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. IV. ÚS 797/20 jmenuje město Bruntál, sídlem Nádražní 994/20, Bruntál.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel (dále též "otec") se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, neboť má za to, že jím byla porušena jeho základní práva zaručená podle čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 1, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

2. Návrhem podaným u Okresního soudu Praha-východ se otec domáhal snížení výživného k 1. vedlejšímu účastníkovi (dále též "nezletilý") s účinností od právní moci rozsudku na částku 20 000 Kč měsíčně, dále úpravy styku s nezletilým a konečně uložení povinnosti 2. vedlejší účastnici (dále též "matka") předložit do 15 dnů od právní moci rozsudku otci vyúčtování jmění nezletilého za období od 1. 6. 2017 do dne vydání rozsudku.

3. Rozsudkem Okresního soudu v Bruntálu (dále jen "okresní soud") ze dne 20. 3. 2019 č. j. 0 P 113/2018-459 bylo rozhodnuto tak, že výživné, které je otec povinen platit nezletilému na základě rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 8. 6. 2017 č. j. 30 Nc 126/2017-101 ve výši 65 000 Kč měsíčně, se s účinností od 1. 3. 2019 snižuje na 20 000 Kč měsíčně. Výživné ve výši 15 000 Kč měsíčně je otec povinen platit vždy k 15. dni daného měsíce k rukám matky a částku 5 000 Kč měsíčně vždy k 15. dni daného měsíce na spořicí účet nezletilého u MONETA Money Bank č. XXX. Do doby zletilosti nezletilého lze s prostředky uloženými na účtu č. XXX nakládat pouze s písemným souhlasem obou rodičů nezletilého nebo v případě neshody rodičů po předchozím schválení opatrovnickým soudem (výrok I). Matka je povinna předložit otci do jednoho měsíce od právní moci rozsudku vyúčtování jmění nezletilého za období ode dne 8. 6. 2017 do dne vydání tohoto rozsudku (výrok II). Řízení o úpravě styku otce s nezletilým se vylučuje k samostatnému řízení (výrok III). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok IV).

4. K odvolání matky bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 12. 2019 č. j. 14 Co 207/2019-515 tak, že rozsudek okresního soudu se v napadené části, tj. vyjma výroku III, mění tak, že návrhy otce na snížení výživného pro nezletilého a na uložení povinnosti matce předložit vyúčtování jmění nezletilého se zamítají (výrok I). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před okresním soudem (výrok II). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III).

5. Podle § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, § 892 odst. 3 a § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, jmenuje soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla jmenuje orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí.

6. V řízení o ústavní stížnosti má nezletilý postavení vedlejšího účastníka řízení a jeho zákonní zástupci, otec (jako stěžovatel) a matka (jako vedlejší účastnice) jsou rovněž účastníky řízení. Protože by mohlo v posuzované věci dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno jmenovat nezletilému kolizního opatrovníka. Ústavní soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2020

Jan Filip v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru