Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 768/02Usnesení ÚS ze dne 05.03.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkZdravotní pojištění
hmotné zabezpečení
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.768.02
Datum podání17.12.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

100/1988 Sb., čl.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 768/02 ze dne 5. 3. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti B. H., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2002, sp. zn. 20 Co 413/2002, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Kolíně ze dne 4. března 2002, sp. zn. 1 E 1328/2001 a 1 E 1329/2001,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. prosince 2002 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, které však nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti uvedené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zejména se jednalo o skutečnost, že stěžovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona), a nesdělil Ústavnímu soudu, čeho se svým podáním domáhá (§34 odst. 1 zákona). Z toho důvodu byl vyzván k odstranění vad podání dopisem ze dne 7. ledna 2003, doručeným mu 10. ledna 2003, se lhůtou v trvání 30 dnů od doručení.

Dne 23. ledna 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým stěžovatel požádal o prodloužení lhůty s ohledem na jeho pokračující jednání s Českou advokátní komorou. S ohledem na tuto žádost mu byla, dopisem ze dne 29. ledna 2003 (doručeno dne 1. února 2003), nově stanovena lhůta k odstranění vad podání do 28. února 2003. Stěžovatel byl současně znovu upozorněn, že marné projití lhůty bude mít za následek odmítnutí jeho podání.

Dne 20. února 2003 byl Ústavnímu soudu doručen dopis adresovaný stěžovateli, který odeslal JUDr. V. K. Z obsahu dopisu Ústavní soud shledal, že JUDr. K. byl Českou advokátní komorou ustanoven stěžovateli za právního zástupce a uvedeným dopisem mu sdělil, že za situace, zjevné mu z podkladů poskytnutých stěžovatelem, by případná ústavní stížnost byla nedůvodná a JUDr. K. nemá, čím by ji odůvodnil.

S ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nebyly odstraněny vady podání, když podání dosud učiněná za vady odstraňující nelze považovat, Ústavnísoud ústavní stížnost odmítl, ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 5. března 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru