Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 762/08 #1Usnesení ÚS ze dne 22.05.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.762.08.1
Datum podání25.03.2008

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 762/08 ze dne 22. 5. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 22. května 2008 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Stavebního bytového družstva ŠKODOVÁK, se sídlem Plzeň, E. Beneše 21, zastoupeného JUDr. Evou Kabelkovou, advokátkou v Plzni, Kamenická 1, proti usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Bronce, Exekutorský úřad České Budějovice, Šumavská 17, 370 01 České Budějovice, ze dne 4. 3. 2008 č. j. EX 595/04-42, o vyloučení soudkyně Vlasty Formánkové z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudkyně Vlasta Formánková je vyloučena z projednání a rozhodování o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 762/08.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci bylo III. senátu Ústavního soudu předloženo prohlášení soudkyně Vlasty Formánkové ze dne 2. 4. 2008 ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v němž se uvádí, že dcera soudkyně, Mgr. T. T., je advokátní koncipientkou Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková, v. o. s., se sídlem v Plzni, Kamenická 1, přičemž stěžovatele v řízení před Ústavním soudem zastupuje advokátka JUDr. Eva Kabelková.

Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Dle § 36 odst. 2 citovaného zákona je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Jak patrno z výše uvedeného, mezi soudkyní Vlastou Formánkovou a právním zástupcem účastníka řízení existuje vztah zprostředkovaný osobou dcery soudkyně, přičemž nelze říci, že by byl zcela zanedbatelné intenzity [na straně jedné jde o příbuzenský vztah, na straně druhé pak o vztah (minimálně) zaměstnanec - zaměstnavatel], přičemž nelze jednoznačně vyloučit, že by za této situace (v obecné rovině) nemohl nastat střet zájmů. Dle přesvědčení III. senátu Ústavního soudu je v posuzované věci tato možnost sice teoretická, to však nic nemění na skutečnosti, že shora uvedené okolnosti mohou být příčinou vzniku pochybností o nepodjatosti jmenované soudkyně. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2008

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru