Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 76/97Usnesení ÚS ze dne 12.05.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/ukládání povinností pouze na základě zákona
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:4.US.76.97
Datum podání04.03.1997

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 76/97 ze dne 12. 5. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 76/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. J.Ch., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 1997, č. j. 4 Ko 402/96-68,

takto Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění.

Ústavnímu soudu bylo dne 4. 3. 1997 doručeno podání označené jako ústavní stížnost, která směřuje proti výše uvedenému rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 9. 10. 1996, č. j. 98 K 66/95-58. Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, soud I. stupně zastavil řízení ve věci o prohlášení konkurzu, neboť stěžovatel nezaplatil na výzvu soudu v určené lhůtě zálohu na náklady konkurzu ve výši Kč .10 000,-.

Stěžovatel v ústavní stížnosti v podstatě poukazuje na skutečnost, že řízení bylo zahájeno dne 2. 7. 1994, tedy v době, kdy neměl povinnost platit výše uvedenou zálohu. Ta byla stanovena až s účinností od 1. 6. 1996 na základě ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 94/1996 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších

1

IV. ÚS 76/97

předpisů. Stěžovatel namítá, že postup soudu nemá oporu v zákoně, neboť se opírá o ustanovení, které zakládá retroaktivitu hmotného práva s procesně negativními důsledky, a to navíc za situace, kdy o téže věci bylo již pravomocně rozhodnuto. V tom spatřuje porušení čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a proto navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí spolu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel dále poukazuje na další rozhodnutí související s předmětnou věcí a žádá, aby byly zjištěny všechny dosavadní vady řízení.

Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, byl stěžovatel přípisem ze dne 17. 3. 1997 (doručení vykázáno dne 21. 3. 1997) poučen o podmínkách pro řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad podání mu byla určena lhůta do 11. 4. 1997.

Dopisem ze dne 21. 3. 1997 stěžovatel sdělil, resp. z jeho obsahu vyplývá, že podaná ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti, avšak požadavek povinného zastoupení považuje za diskriminační. K tomu bylo stěžovateli vysvětleno přípisem ze dne 1. 4. 1997 (doručení vykázáno dne 5. 4. 1997), že povinnost zastoupení advokátem zcela jednoznačně vyplývá z ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. Lhůta k odstranění vad byla proto stěžovateli prodloužena do 25. 4. 1997, s upozorněním na následky v případě neodstranění vad. Na tuto výzvu stěžovatel reagoval dopisem ze dne 7. 4. 1997, ve kterém vyslovil názor, že povinné právní zastoupení ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. je v rozporu s garancí rovnosti účastníků před zákonem. Požadavek kvalifikovaného právního zastoupení proto nepovažuje za zákonný, a proto mu nemůže vyhovět.

Na základě výše uvedených skutečností je Ústavní soud nucen konstatovat, že do dnešního dne nebyl splněn požadavek odstranění vad návrhu, zejména pokud jde o zastupování v řízení před Ústavním soudem, i když k tomu byla stěžovateli poskytnuta

2

IV. ÚS 76/97

dostatečně dlouhá doba a stěžovatel byl na následky nesplnění upozorněn. Argumenty uvedené stěžovatelem ohledně právního zastoupení nemohou mít vliv na zákonný postup stanovený pro toto řízení, a proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh, ve kterém stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. 5. 1997

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

3

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru