Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 755/12 #1Usnesení ÚS ze dne 26.03.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkreklamace
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.755.12.1
Datum podání05.03.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

513/1991 Sb., § 436 odst.1, § 440 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 755/12 ze dne 26. 3. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudkyně Michaely Židlické a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. J. Ch., zastoupeného Mgr. Danielem Chmelou, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Brně, Kounicova 13/271, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 23 Cdo 3966/2011-345 ze dne 20. prosince 2011 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním učiněným ve lhůtě a splňujícím i další podmínky podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel s odkazem na porušení svého práva na spravedlivý proces domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí.

Z předložené ústavní stížnosti a ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 10 Cm 257/2000 Ústavní soud zjistil, že Krajský soud v Ostravě rozsudkem č. j. 10 Cm 257/2000-266 ze dne 13. října 2010 zamítl žalobu stěžovatele, aby žalované společnosti UNEX, a.s. (dále jen "žalovaná") byla uložena povinnost zaplatit stěžovateli částku 200.000,- Kč s 18 % úrokem z této částky ročně ode dne 19. ledna 2000 do zaplacení (výrok I.) a uložil stěžovateli zaplatit žalované na nákladech řízení částku 76.945,- Kč (výrok II.). K odvolání stěžovatele Vrchní soud v Olomouci rozsudkem č. j. 7 Cmo 45/2011-310 ze dne 24. května 2011 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil (výrok I.) a ve výroku II. změnil tak, že stěžovatel je povinen zaplatit žalované na nákladech řízení částku 81.385,- Kč (výrok II.) a uložil stěžovateli zaplatit žalované na nákladech odvolacího řízení částku 52.387,- Kč. Dovolání stěžovatele Nejvyšší soud v záhlaví citovaným rozhodnutím odmítl (výrok I.) a uložil stěžovateli zaplatit žalované na nákladech dovolacího řízení částku 12.360,- Kč.

Aniž by bylo zapotřebí rekapitulovat odůvodnění v záhlaví citovaného rozhodnutí a obsah ústavní stížnosti (neboť pro vyložení důvodů vedoucích k přijatému rozhodnutí Ústavního soudu toto opakování v projednávané věci nemá žádný význam), může Ústavní soud konstatovat, že se jedná o návrh zjevně neopodstatněný.

Ústavní soud připomíná, že není vrcholem soustavy obecných soudů (čl. 81 a čl. 91 Ústavy), tudíž ani řádnou další odvolací instancí, není soudem obecným soudům nadřízeným, a proto není v zásadě oprávněn zasahovat bez dalšího do rozhodování těchto soudů. Tato maxima je prolomena pouze tehdy, pokud by obecné soudy na úkor stěžovatele ústavní stížností napadenými rozhodnutími vykročily z mezí daných rámcem ústavně zaručených základních lidských práv [čl. 83, čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy]. Postup v soudním řízení včetně interpretace a aplikace právních předpisů je záležitostí obecných soudů.

V posuzovaném případě Ústavní soud žádný z předpokladů pro svůj kasační zásah neshledal. Podle přesvědčení Ústavního soudu Nejvyšší soud svým v záhlaví citovaným rozhodnutím rozhodl v souladu se zákony i principy zakotvenými v Listině základních práv a svobod. Své rozhodnutí přehledně, logicky a srozumitelně odůvodnil a Ústavní soud nemá závěrům učiněným ve v záhlaví citovaném rozhodnutí co vytknout. Protože pokládá za zcela zbytečné znovu opakovat v něm obsaženou argumentaci, stejně jako k ní cokoli dodávat, odkazuje pouze na v záhlaví citované rozhodnutí s tím, že žádné porušení práv stěžovatelky neshledal.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ústavnímu soudu nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. března 2012

Vlasta Formánková v.r.

předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru