Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 731/17 #1Usnesení ÚS ze dne 21.06.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.731.17.1
Datum podání09.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 731/17 ze dne 21. 6. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Ing. Bc. Nicoletty Tiekuové, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2017 č. j. 4 Ad 5/2017-41, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 3 odst. 1 a čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Z napadeného usnesení, připojeného k ústavní stížnosti, vyplynulo, že jím soud nepřiznal odkladný účinek žalobě, kterou se stěžovatelka domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. 5. 2016 č. j. MPSV-2016/13919-421/1; tímto rozhodnutím Ministerstvo práce a sociálních věcí zamítlo odvolání stěžovatelky a potvrdilo rozhodnutí Úřadu práce ČR, pobočky pro hl. m. Prahu, jímž byla stěžovatelka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu maření součinnosti s úřadem práce.

Při podání návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stěžovatelka nerespektovala ustanovení § 29 a § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jež ukládají fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem povinné zastoupení advokátem, uvedla však, že požádala Českou advokátní komoru o určení advokáta k poskytnutí právní pomoci.

Ústavní soud tedy vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 40 dnů vady svého návrhu, spočívající zejména v absenci právního zastoupení, odstranila a zároveň ji poučil o tom, že v případě neodstranění vady bude podání odmítnuto. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 9. 5. 2017 (za použití ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř.).

Podáním ze dne 3. 5. 2017 advokát Mgr. Jindřich Šimberský sdělil Ústavnímu soudu, že byl Českou advokátní komorou určen k poskytnutí bezplatné právní služby stěžovatelce. Po posouzení právního stavu dospěl k závěru, že se jedná o zjevně bezdůvodné uplatňování či bránění práva, a proto v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, poskytnutí další právní služby v této věci odmítl.

Podáním ze dne 1. 6. 2017, adresovaného České advokátní komoře a doručeného opisem Ústavnímu soudu, se stěžovatelka ohradila proti postupu Mgr. Šimberského a jeho právnímu hodnocení věci oponovala; Ústavnímu soudu však žádný další návrh neučinila.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vady svého návrhu neodstranila ve lhůtě k tomu určené, nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení. Byla-li ústavní stížnost odmítnuta pro vady, nebylo možné zabývat se projevem vůle Vilmy Tiekuové "připojit se k podání" stěžovatelky jako vedlejší účastník.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2017

Milada Tomková v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru