Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 717/11 #1Usnesení ÚS ze dne 03.05.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUDNÍ EXEKUTOR - Přerov - Vrána Tomáš
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkopravný prostředek - řádný
žaloba/vylučovací
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.717.11.1
Datum podání08.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 68 odst.4

99/1963 Sb., § 267


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 717/11 ze dne 3. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. května 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatelky D. P., zastoupené JUDr. Drahomírem Krátkým, advokátem se sídlem Poděbradovo nám. 8a, 796 01 Prostějov, o ústavní stížnosti proti usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, ze dne 23. února 2011 č. j. 103 Ex 03507/06-27, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností navrhovatelka, vycházeje z formulovaného petitu a obsahu návrhu, napadla v záhlaví označené rozhodnutí a tvrdila, že jím došlo k porušení jejích ústavních práv, zakotvených v čl. 11 a čl. 12 Listiny základních práv a svobod.

Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný (nestanoví-li citovaný zákon jinak).

Dle § 75 odst. 1 citovaného zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení.

Z pohledu splnění formální podmínky přípustnosti (věcného projednání) návrhu, tj. subsidiarity ústavní stížnosti (§ 75 odst. 1 cit. zák.) je třeba konstatovat, že navrhovatelka má před podáním ústavní stížnosti - v souladu s poučením, jehož se jí v rozhodnutí i dostalo - možnost domáhat se ochrany svého práva (řádným pořadem) žalobou na vyloučení věci podle § 267 o. s. ř. [§ 68 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Navrhovatelka tak nedostála požadavku vyjádřenému v ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pročež byla ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona jako nepřípustná mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru