Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 71/03Usnesení ÚS ze dne 17.03.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/ukládání povinností pouze na základě zákona
Věcný rejstříkškoda/náhrada
Pracovní poměr
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.71.03
Datum podání30.01.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

65/1965 Sb., § 130, § 131, § 61, § 7 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 71/03 ze dne 17. 3. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 71/03

Ústavní soud rozhodl dne 17. března 2003 o ústavní stížnosti Zoologické zahrady, zastoupené JUDr. M. J., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 10. 2002, čj. 20 Co 98/2002-197, a rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 15. 1. 2002, čj. 6 C 133/2001-162,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 30. 1. 2003 směřující proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl potvrzen s výjimkou nenapadené a ve výroku I rozsudku uvedené části rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 15. 1. 2002, čj. 6 C 133/2001-162, stěžovatelka tvrdí, že tímto rozsudkem byla porušena její práva zaručená Listinou základních práv a svobod ve smyslu jejího článku 4, a proto žádá, aby Ústavní soud napadený rozsudek zrušil.

V ústavní stížnosti stěžovatelka uvedla, že proti shora uvedenému rozsudku podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., což potvrdil i Okresní soud v Trutnově, který ve sdělení ze dne 3. 3. 2003 uvedl, že spis sp. zn. 6 C 133/2001 byl předložen dovolacímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Ve smyslu Sdělení Ústavního soudu č. 32/2003 Sb., publikovaného ve Sbírce zákonů dne 3. 2. 2003, je ústavní stížnost v případě jejího souběhu s mimořádným opravným prostředkem s výjimkou obnovy řízení považována za přípustnou až po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s výjimkou rozhodnutí o obnově řízení. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti tak počne běžet dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku s výjimkou obnovy řízení bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku a bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.

S ohledem na souběh podání dovolání jako mimořádného opravného prostředku a ústavní stížnosti a vzhledem k výkladu přípustnosti ústavní stížnosti ve smyslu Sdělení č. 32/2003 Sb., Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., z důvodu její nepřípustnosti.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 17. března 2003

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru