Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 708/20 #1Usnesení ÚS ze dne 05.05.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS České Budějovice
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - VSZ Praha
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - KSZ České Budějovice
Soudce zpravodajŠámal Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.708.20.1
Datum podání09.03.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 708/20 ze dne 5. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Šámalem o ústavní stížnosti stěžovatele K. S., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2019 č. j. 6 To 16/2019-8098 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. listopadu 2018 č. j. 16 T 18/2015-7927, za účasti Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Českých Budějovicích, jako účastníků řízení, a Vrchního státního zastupitelství v Praze a Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 9. 3. 2020 byla Ústavnímu soudu obhájcem stěžovatele JUDr. Václavem Kaskou doručena ústavní stížnost.

2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Návrh stěžovatele trpěl formálními vadami - byl sepsán obhájcem stěžovatele ustanoveným Okresním soudem v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 6. 3. 2015 č. j. 6 Nt 756/2015-14 (nutná obhajoba), avšak nebyla k němu přiložena speciální plná moc pro zastupování v řízení před Ústavním soudem.

4. Stěžovatel podáním ze dne 11. 3. 2020 Ústavnímu soudu sdělil, že mu ustanovený advokát podal danou ústavní stížnost bez jeho vědomí a souhlasu a že s jejím obsahem nesouhlasí. Jako důvod uvedl, že jednak nebyl s jejím obsahem konzistentní, jednak ve věci probíhá řízení o stížnosti pro porušení zákona. Ústavní soud proto požádal, aby se touto stížností vůbec nezabýval.

4. Ústavní soud přesto, pro případ, že by svůj názor změnil, stěžovatele výzvou ze dne 25. 3. 2020 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti s tím, že každá ústavní stížnost musí být sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí, ve které je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), přičemž byl informován, že advokáta mu za určitých podmínek může určit Česká advokátní komora. Byl poučen také o podmínkách vyplývajících z § 34 odst. 1, § 72 odst. 3, § 72 odst. 6 a § 75 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel byl vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Dále stěžovatele Ústavní soud poučil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

5. Z doručenky je patrné, že tato výzva byla stěžovateli doručena dne 27. 3. 2020. Přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě jednoho měsíce neodstranil. Neučinil tak ani do dnešního dne a o prodloužení lhůty k odstranění vad také nepožádal.

6. Ústavní soud proto postupoval podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti soudcem zpravodajem ji mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. května 2020

Pavel Šámal v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru