Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 707/05Usnesení ÚS ze dne 04.10.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstříklhůta
EcliECLI:CZ:US:2006:4.US.707.05
Datum podání01.11.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 152, § 155


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 707/05 ze dne 4. 10. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti B. K., zastoupeného Mgr. Martinem Mičanem, Ulrichovo náměstí 762, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 31. 1. 2004, č.j. 52 T 10/2004-410, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 8 To 19/2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dne 1. 11. 2005 byl Ústavnímu soudu doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 31. 1. 2004, č.j. 52 T 10/2004-410, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 8 To 19/2005.

Výše uvedenými usneseními mělo dojít k zásahu do základních lidských práv a svobod, jež jsou stěžovateli garantovány Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") v čl. 36. Dále mělo dojít též k zásahu do ustanovení čl. 8 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Předtím, než se Ústavní soud začal věcí meritorně zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost nesplňuje požadavky kladené na tento typ podání zákonem o Ústavním soudu.

II.

Předmětná ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 31. 10. 2005 a Ústavnímu soudu ČR byla doručena dne 1. 11. 2005. Ústavní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti uvedeného návrhu. K tomu konstatuje, že návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení lhůty k jejímu podání. Dle ustanovení § 72 odst. 3, odst. 5 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Za účelem ověření zachování lhůty pro podání ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal kopii doručenky rozhodnutí o posledním opravném prostředku, tj. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2005, sp. zn. 8 To 19/2005, a zjistil, že stěžovateli bylo doručeno dne 23. 2. 2005.

Vzhledem k tomu, že předmětná ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 31. 10. 2005, je zřejmé, že byla podána po zákonné lhůtě 60 dnů a Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ji v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout pro opožděnost.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. 10. 2006

Michaela Židlická

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru