Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 704/01Usnesení ÚS ze dne 07.06.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkorgán činný v trestním řízení
procesní postup
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.704.01
Datum podání09.12.2001
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 157, § 158, § 59

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 8 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 704/01 ze dne 7. 6. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, ve věci ústavní stížnosti MUDr. M.B. a P.T., oba zastoupeni JUDr. V.P., proti opatření VSZ ze dne 10. října 2001, sp. zn. 1 VZn 480/2001 a sp. zn. 1 VZn 481/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. prosince 2001 byla Ústavnímu soudu, ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelé domáhali zrušení shora uvedených opatření a zamezení protiústavních zákroků VSZ.

Stěžovatelé spatřují zásah do svých základních práv v tom, že opatřením sp. zn. 1 VZn 480/2001 bylo prvnímu stěžovateli sděleno, že jeho trestním oznámením se státní zastupitelství nebude zabývat, a opatřením sp. zn. 1 VZn 481/2001 bylo sděleno oběma stěžovatelům, že jejich společným trestním oznámením se státní zastupitelství rovněž nebude zabývat. Současně byli informováni, že jejich podněty budou postoupeny jakožto součást jejich obhajoby ve věci vedené u OSZ.

V uvedeném postupu shledali stěžovatelé porušení práva na spravedlivý proces, zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), neboť jim bylo, dle jejich názoru, odebráno právo domáhat se svých práv u nezávislého orgánu.

Ústavní soud neshledal, že by postupem orgánu činného v trestním řízení, pokud jde o tvrzené porušení čl. 36 odst. 1 Listiny, byli stěžovatelé zkráceni na svém právu na spravedlivý proces tak, jak je v citovaném ustanovení Listiny zaručeno a jak bylo toto právo Ústavním soudem opakovaně v jeho ustálené judikatuře vyloženo, neboť žádnému subjektu nepřísluší právo na trestní stíhání někoho jiného. Je věcí orgánů činných v trestním řízení, aby jako orgány veřejné moci posoudily, zda jsou či nejsou splněny podmínky stanovené Listinou, podle jejíhož čl. 8 odst. 2 nikdo nesmí být stíhán jinak, než z důvodů a způsobem, který zákon stanoví (tedy za podmínek stanovených zákonem č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pokud se stěžovatelé domnívali, že uvedeným postupem bylo zasaženo do jejich práv, nelze než konstatovat, že jimi provedená interpretace příslušného ustanovení Listiny neobstojí.

Za dané situace a vzhledem ke zde uvedeným okolnostem proto Ústavnísoud shledal předloženou ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou a jako takovou ji dle ustanovení § 43 odst. 2 lit. a) zákona odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 7. června 2002

JUDr. Eva Zarembová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru