Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 695/16 #1Usnesení ÚS ze dne 13.05.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.695.16.1
Datum podání01.03.2016
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 695/16 ze dne 13. 5. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. května 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Jiřího Horáka, bez právního zastoupení, proti blíže nespecifikovanému zásahu orgánů veřejné moci, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, který Ústavní soud obdržel dne 1. března 2016, stěžovatel uvedl, že "již 4,5 roku řeší exekuce pro dluhy, které neudělal". Tato situace podle něj dopadá i na jeho manželku, které je z jejího důchodu neoprávněně strhávána částka 750,- Kč měsíčně. Uvedený problém se stěžovatel snažil řešit u nejrůznějších institucí, avšak bezúspěšně.

Z nejasně formulovaného podání nelze přesně identifikovat, proti jakému rozhodnutí nebo zásahu orgánů veřejné moci stížnost směřuje. Z obsahu přiložených písemností lze toliko usuzovat, že jde o věc vedenou u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49 Exe 3276/12.

Jelikož podání neobsahovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel dopisem ze dne 10. března 2016 č. j. IV. ÚS 695/16-4 (doručení vykázáno dne 14. března 2016) vyzván k odstranění vad návrhu, zejména k odstranění nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem (srov. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). K tomu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Dne 16. března 2016 stěžovatel Ústavnímu soudu telefonicky sdělil, že výzvu obdržel, ale že lhůta k odstranění vad je nedostatečná. Uvedl, že nemá finanční prostředky k zaplacení advokáta, a zopakoval, že žádá zrušení všech exekucí vedených proti němu a jeho manželce. Stěžovateli bylo telefonicky sděleno, že lhůta k odstranění vad končí 18. dubna 2016, přičemž o její prodloužení může požádat písemně.

Dopisem ze dne 6. dubna 2016 stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že se snažil sehnat advokáta, avšak pro nedostatek finančních prostředků si nebyl schopen dojednat nikoho, kdo by mu tuto záležitost pomohl vyřídit. Zopakoval, že nyní hradí exekuce, které sám nezapříčinil, a protože mu dosud žádná instituce nepomohla, obrátil se na Ústavní soud.

Uložená třicetidenní lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dne 13. dubna 2016. Vadu návrhu spočívající v nedostatku právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem však stěžovatel dosud neodstranil, nepožádal o prodloužení lhůty k jejímu odstranění, ani podání nedoplnil tak, aby bylo patrno, proti jakému zásahu orgánu veřejné moci ve skutečnosti brojí.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout pro neodstranění vad podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 2016

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru