Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 687/02Usnesení ÚS ze dne 24.01.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkTrestný čin
důkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.687.02
Datum podání05.11.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 250, § 3

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 8, čl. 39


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 687/02 ze dne 24. 1. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. K., zastoupeného JUDr. K. P., advokátem, směřující proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 3 To 104/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 5. listopadu 2002 obdržel Ústavní soud ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí odvolacího soudu.

Při shromažďování podkladů obdržel Ústavní soud ke své žádosti o zaslání spisu soudu prvého stupně sp. zn. 34 T 5/2001, sdělení předsedy senátu 34 T Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. listopadu 2002, že spis není možno zaslat, neboť ve věci bylo stěžovatelem i jeho spoluobžalovaným podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 přijalo závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Běh zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o opravném prostředku, a to bez ohledu na způsob rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Uvedený postup Ústavního soudu se však nevztahuje na obnovu řízení.

Plénum Ústavního soudu současně dne 21. ledna 2003 rozhodlo, že uvedené závěry budou publikovány ve formě sdělení ve Sbírce zákonů dle ustanovení § 2 lit. b) zákona č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.

S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, je ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavnísoud posoudil jako podání nepřípustné ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona a jako takovou ji odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 24. ledna 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru