Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 684/2000Nález ÚS ze dne 02.04.2001Počítání času v občanském soudním řízení

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkřízení/zastavení
lhůta/procesněprávní
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 54/22 SbNU 3
EcliECLI:CZ:US:2001:4.US.684.2000
Datum vyhlášení19.04.2001
Datum podání21.11.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 57 odst.2, § 250b odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 684/2000 ze dne 2. 4. 2001

N 54/22 SbNU 3

Počítání času v občanském soudním řízení

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl v senátě, ve věci ústavní stížnosti

JUDr. M. W., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 4.

září 2000, sp. zn. 24 C 149/2000, za účasti Obvodního soudu pro

Prahu 1, a to se souhlasem účastníků bez ústního jednání, takto:

Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 4. září 2000, sp.

zn. 24 C 149/2000, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 21. listopadu 2000, ve lhůtě dle

ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost,

kterou stěžovatel navrhl zrušit napadené usnesení. Svoji ústavní

stížnost odůvodnil tím, že důvodem k zastavení řízení ve věci jeho

žaloby proti správnímu rozhodnutí byla skutečnost, že podání

k obecnému soudu bylo tomuto doručeno dne 17. července 2000, když

zákonná dvouměsíční lhůta vypršela dne 15. července 2000.

Stěžovatel poukazuje na skutečnost, že poslední den lhůty připadl

na sobotu, a proto dle ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř., mohl být

úkon učiněn ještě v pondělí 17. července 2000.

V postupu obecného soudu proto stěžovatel shledal porušení

svého práva na soudní ochranu zaručeného dle čl. 36 odst. 1 a 2

Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

K ústavní stížnosti se vyjádřil účastník - Obvodní soud pro

Prahu 1 - prostřednictvím předsedkyně senátu 24 C, která však plně

odkázala na odůvodnění usnesení.

K věci si Ústavní soud vyžádal též spis vedený u Obvodního

soudu pro Prahu 1, sp. zn. 24 C 149/2000, ze kterého zjistil, že

ústavní stížnost je důvodná.

V procesních otázkách Ústavní soud neshledal překážek,

a proto se věcí meritorně zabýval.

Lhůta k podání správní žaloby stanovená v ustanovení § 250b

odst. 1 o.s.ř. je lhůtou procesní povahy - postačí tedy, je-li ve

stanovené lhůtě žaloba dána k poštovní přepravě. To se stalo.

I kdyby soud vycházel z hmotněprávního chápání lhůty, pak

i v takovém případě byla žaloba podána včas, neboť byla soudu

doručena dne 17. července 2000, což bylo pondělí a soudem

konstatovaným dnem konce zákonné lhůty byla sobota 15. července

2000. Z uvedených podkladů proto Ústavní soud shledal, že došlo

k porušení práva stěžovatele na soudní ochranu, neboť jeho podání

učiněné v zákonné lhůtě bylo odmítnuto jako podání učiněné po

lhůtě, čímž mu byl znemožněn přístup ksoudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat (§ 54

odst. 2 zákona).

V Brně dne 2. dubna 2001

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru