Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 681/11 #1Usnesení ÚS ze dne 29.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Brno
SOUD - MS Brno
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.681.11.1
Datum podání04.03.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 681/11 ze dne 29. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti P. T., zastoupeného JUDr. Romanem Haisem, advokátem se sídlem v Brně, Jiráskova 41, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010 sp. zn. 3 Tdo 494/2010, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. listopadu 2009 sp. zn. 9 To 534/2009 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 8. září 2009 sp. zn. 90 T 86/2008 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 4. března 2011 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, kterou se domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu porušení čl. 90 Ústavy.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Návrh na zahájení řízení se přitom podle § 34 odst. 1 tohoto zákona podává písemně Ústavnímu soudu.

Ve svém podání stěžovatel výslovně uvádí, že napadené usnesení Nejvyššího soudu mu bylo doručeno dne 22. října 2010, přičemž tuto skutečnost ověřil Ústavní soud telefonickým dotazem u Městského soudu v Brně. Jak dále vyplývá z tohoto podání, stěžovatel původně podal ústavní stížnost dne 15. prosince 2010 právě u Městského soudu v Brně, načež mu ten dne 28. února 2011 sdělil, že ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se návrh na zahájení řízení podává přímo Ústavnímu soudu. Pokud byl tedy návrh podán obecnému soudu, tak ten neměl povinnost postoupit ho Ústavnímu soudu a v dané věci proto ani nečinil žádné další úkony.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 21. prosince 2010, stěžovatel ji však podal až 4. března 2011. Ústavní stížnost tedy byla podána po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Skutečnost, že návrh předtím podal u Městského soudu v Brně na tomto závěru nic nemění. Pro posouzení včasnosti podání je rozhodný den, kdy byl návrh podán přímo Ústavnímu soudu, resp. podán k poštovní přepravě, pokud zásilka byla adresována Ústavnímu soudu (srov. např. usnesení ze dne 2. května 2007 sp. zn. IV. ÚS 867/07).

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako podanou po lhůtě stanovené tímto zákonem pro její podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2011

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru