Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 68/97Nález ÚS ze dne 14.05.1997Vykonatelnost rozhodnutí jako podmínka nařízení exekuce

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
STĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkvlastnické právo/ochrana
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 55/8 SbNU 59
EcliECLI:CZ:US:1997:4.US.68.97
Datum podání25.02.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

209/1992 Sb./Sb.m.s., čl. 6 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 340


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 68/97 ze dne 14. 5. 1997

N 55/8 SbNU 59

Vykonatelnost rozhodnutí jako podmínka nařízení exekuce

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud České republiky

rozhodl dne 14. května 1997

v senátě ve věci ústavní stížnosti 1) spol. s r. o. L., 2) M. V.,

3) K. V., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11.

1996, čj. 10 Co 423/96-37, za účasti Krajského soudu v Ostravě,

jako účastníka řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 1996, čj.

10 Co 423/96-37, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému

usnesení Krajského soudu v Ostravě, potvrzujícímu usnesení

Okresního soudu v Bruntále ze dne 6. 2. 1996, čj. E 139/94-18,

jímž byl nařízen výkon rozhodnutí uložením pokuty každému

z povinných ve výši Kč 50 000,-, stěžovatelé uvádějí, že

rozhodnutími obecných soudů bylo porušeno jejich právo na soudní

a jinou právní ochranu podle článku 36 odst. 1 Listiny základních

práv a svobod (dále jen "Listina") a dále i článku 6 odst. 1

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

"Úmluva"). Výkon rozhodnutí byl totiž nařízen na podkladě

rozhodnutí, které nebylo doposud doručeno všem účastníkům řízení,

což znamená, že toto rozhodnutí není pravomocné a vykonatelné.

Z uvedených důvodů navrhují stěžovatelé, aby jejich ústavní

stížnosti bylo vyhověno a napadené usnesení bylo zrušeno.

Krajský soud v Ostravě, jako účastník řízení, a vedlejší

účastníci P. a E. W. se k podané ústavní stížnosti nevyjádřili.

Z obsahu spisu 11 C 39/93 Okresního soudu v Bruntále Ústavní

soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.

11. 1993, čj. 10 Co 528/93-77, na jehož podkladě byl

v projednávané věci nařízen výkon rozhodnutí, bylo na straně

odpůrců doručeno JUDr. J. K., zastupujícímu na základě plné moci

z 15. 6. 1993 jen prvého ze stěžovatelů, tedy spol. s r. o. L. se

sídlem B. Existence pouze této plné moci je také konstatována

v protokole o jednání předcházejícím vydání shora uvedeného

usnesení, když pak při jednání před Krajským soudem v Ostravě dne

16. 12. 1994 JUDr. J. K. výslovně konstatuje, že na základě

udělené plné moci zastupuje pouze prvého stěžovatele, nikoli však

již druhého a třetího stěžovatele.

Závěr krajského soudu uvedený v napadeném usnesení, že

všichni stěžovatelé byli v řízení vedeném u Okresního soudu

v Bruntále pod sp. zn. 11 C 39/93 zastoupeni na základě řádné plné

moci JUDr. J. K., je tedy v extrémním nesouladu s obsahem již

konstatované plné moci z 15. 6. 1993, když navíc v tomto usnesení

obsažené zjištění dokonce dvou plných mocí, z nichž prvá byla

údajně podepsána druhým a třetím stěžovatelem dne 15. 3. 1993,

zatímco druhá toliko druhým stěžovatelem dne 15. 6. 1994, nemá ve

spise vůbec oporu.

Tím, že obecné soudy nařídily napadenými rozhodnutími výkon

rozhodnutí uložením pokuty každému ze stěžovatelů ve výši 50

000,- Kč, aniž by stěžovatelům tuto povinnost ukládalo vykonatelné

rozhodnutí, porušily právo stěžovatelů na soudní ochranu zakotvené

v článku 36 odst. 1 Listiny, jakož i článku 6 odst. 1 Úmluvy.

Ústavní soud proto z uvedených důvodů ústavní stížnosti podle

ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.,

o Ústavnímsoudu, vyhověl a napadené rozhodnutí podle ustanovení

§ 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 14. května 1997

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru