Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 663/17 #1Usnesení ÚS ze dne 23.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 3
Soudce zpravodajSládeček Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.663.17.1
Datum podání03.03.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 663/17 ze dne 23. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Ing. Milana Vinklera, t. č. ve Vazební věznici Brno, zastoupeného Mgr. Kateřinou Mikuláškovou, advokátkou se sídlem Ostrava, 28. října 2663/150, proti příkazu k domovní prohlídce vydanému soudcem Obvodního soudu pro Prahu 3 dne 21. 3. 2014 pod sp. zn. Nt 3045/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti se stěžovatel s odvoláním na čl. 8 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhá, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označený příkaz k domovní prohlídce vydaný soudcem Obvodního soudu pro Prahu 3 a aby Policii České republiky zakázal pokračovat v porušování jeho základních práv a přikázal jí vydat věci zajištěné při domovní prohlídce provedené dne 17. 4. 2014.

Dříve, než mohl Ústavní soud přistoupit k projednání návrhu, musel prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Z ustanovení § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že pokud zákon stěžovateli neposkytuje procesní prostředek k ochraně práva, lze podat ústavní stížnost ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo. Tyto procesní lhůty jsou stanoveny kogentně, a proto je Ústavní soud nemůže prodloužit ani jejich zmeškání prominout.

Mezi případy, kdy zákon neposkytuje stěžovateli procesní prostředek k ochraně práva, patří i vydání příkazu k domovní prohlídce podle § 83 trestního řádu, protože proti němu nelze podat žádný řádný ani mimořádný opravný prostředek. Ústavní stížnost proti příkazu k domovní prohlídce je proto třeba podat v subjektivní dvouměsíční lhůtě i v objektivní jednoroční lhůtě stanovené ustanovením § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 2775/14).

Napadený příkaz k domovní prohlídce byl vydán dne 21. 3. 2014 a samotná domovní prohlídka provedena dne 17. 4. 2014. Ústavní stížnost byla datovou zprávou odeslána 3. 3. 2017. Je tedy zřejmé, že byla podána po uplynutí objektivní jednoroční lhůty, kterou ustanovení § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu stanoví pro její podání.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. května 2017

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru