Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 658/12 #1Usnesení ÚS ze dne 22.05.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Trutnov
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věci
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spra... více
Věcný rejstříkDokazování
odůvodnění
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.658.12.1
Datum podání24.02.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 132, § 157 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 658/12 ze dne 22. 5. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce zpravodaje Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti A. S., zastoupeného Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem, AK se sídlem v Praze 1, Haštalská 791/9, proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. 12. 2011 č. j. 106 C 76/2011-73 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem přijatým dne 24. 2. 2012 elektronicky bez platného elektronického podpisu a doplněným dne 27. 2. 2012 se A. S. (dále jen "žalovaný" nebo "stěžovatel") domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedený rozsudek Okresního soudu v Trutnově (dále jen "nalézací soud") vydaný v řízení o zaplacení 1 450 Kč s příslušenstvím.

II.

Z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu nalézacího soudu sp. zn. 106 C 76/2011 vyplývají následující skutečnosti.

Dne 7. 12. 2011 nalézací soud žalovanému uložil povinnost zaplatit ve stanovené lhůtě částku 1 450 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a povinnost nahradit žalobci ve stanovené lhůtě k rukám advokáta náklady řízení ve výši 12 385 Kč.

III.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdil, že napadeným rozhodnutím nalézacího soudu bylo porušeno základní právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36, čl. 37 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen "Listina EU"), a zásady bezprostřednosti, kontradiktornosti, ústnosti a rovnosti zbraní. Nalézací soud věc posoudil v rozporu se zákonem, "celou řadou procesních ustanovení občanského soudního řádu" a své rozhodnutí nedostatečně odůvodnil

IV.

Ústavní soud shledal ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou z následujících důvodů.

Skutková zjištění a o ně se opírající právní závěry nalézacího soudu jsou z hlediska zachování kautel ústavnosti zcela akceptovatelné; nenesou znaky protiústavní nepředvídatelnosti v soudním rozhodování, svévole, extrémního interpretačního vykročení, iracionality či jiného porušení zásad spravedlivosti. Maje stěžovatelem naříkané rozhodnutí za ústavně souladné, může Ústavní soud na jeho ústavně akceptovatelné odůvodnění plně odkázat.

Ani řízení, jež vydání stěžovaného rozsudku předcházelo, deficity ústavnosti nevykazovalo. Z vyžádaného spisu nalézacího soudu je naopak patrno, že proces byl veden bezvadně. Jednání nařízené na 26. 10. 2011 bylo k žádosti stěžovatele odročeno, k následnému jednání dne 7. 12. 2011 byl stěžovatel řádně obeslán; skutečnost, že se stěžovatel (e-mailem dne 5. 12.) z jednání omluvil a týmž podáním (znovu) o odročení jednání požádal, je sice ze spisu zjevná, není však relevantní ve vztahu k údajné protiústavnosti postupu soudu, který přesto ve věci jednal. Mylná je totiž představa stěžovatele, že jeho žádosti byl soud povinen vyhovět.

Kromě již uvedených důvodů je zjevná neopodstatněnost ústavní stížnosti dána též bagatelitou žalované částky. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi opakovaně odmítá ústavní stížnosti proti rozhodnutím ve věcech tzv. objektivně bagatelního významu z důvodu zanedbatelného zásahu do subjektivních práv jednotlivce, které není již z kvalitativního hlediska obecně schopno založit porušení základních práv a svobod (srov. např. usnesení ze dne 19. 9. 2011 sp. zn. IV. ÚS 2497/11, dostupné na http://nalus.usoud.cz); případný zásah uplatňuje pouze v případech extrémního vybočení obecného soudu ze standardů, jež jsou esenciální pro zjištění skutkového základu sporu a pro jeho právní posouzení (srov. usnesení ze dne 5. 6. 20087 sp. zn. III. ÚS 2612/07 a další rozhodnutí v něm citovaná, dostupné na http://nalus.usoud.cz), který v projednávaném případě neshledal.

S ohledem na výše uvedené odmítl Ústavní soud podanou ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. května 2012

Vlasta Formánková, v. r.

předsedkyně senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru