Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 635/15 #1Usnesení ÚS ze dne 02.06.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Vsetín
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.635.15.1
Datum podání03.03.2015
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 635/15 ze dne 2. 6. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Jiřího Juříčka, právně zastoupeného JUDr. Jaroslavem Johnem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Vsetín, Na Výšině 412, směřující proti vykonání domovní prohlídky ze dne 19. listopadu 2014, takto:

Návrhy se odmítají.

Odůvodnění:

Navrhovatel podrobně popsal, že v jeho věci vydal Okresní soud ve Vsetíně příkaz k prohlídce jiných prostor, na jehož základě byla provedena prohlídka, kterou mělo dojít k porušení jeho práv zakotvených v čl. 2 odstavci 2, v čl. 11 odstavcích 1 a 4, Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Požadoval proto deklaraci tohoto porušení, zákaz pokračovat v porušování jeho práv a příkaz obnovit stav před porušením.

K prohlídce došlo dne 19. listopadu 2014. Příkaz k jejímu provedení, stejně jako zde uvedené požadavky, předložil navrhovatel již ve své ústavní stížnosti ze dne 5. prosince 2014; věc vedena pod sp. zn. II. ÚS 3818/14, doplněná podáním ze dne 8. ledna 2015. V průběhu doby od podání první ústavní stížnosti do doručení nového podání, se navrhovatel obrátil na Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně s podnětem k přezkumu postupu policejního orgánu podle ustanovení § 157a odstavce 1 trestního řádu. Následně, nespokojen s vyřízením svého podnětu, obrátil se se žádostí o výkon dohledu na postup okresního státního zastupitelství na Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které neshledalo tvrzenou nezákonnost, a jeho podnět odložilo. Od doručení sdělení o odložení ze dne 5. února 2015, navrhovatel odvodil lhůtu k podání druhé ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci. Jak již výše uvedeno, ve svém novém podání zopakoval své požadavky z ústavní stížnosti podané bezprostředně po provedení domovní prohlídky.

Podle ustanovení § 72 odstavce 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je možno podat ústavní stížnost ve lhůtě dvou měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práv poskytuje, případně dnem, v němž nastala okolnost - jiný zásah orgánu veřejné moci, jenž je předmětem ústavní stížnosti. V projednávaném případě tedy začala běžet lhůta dne 19. listopadu 2014, neboť sdělení o odložení podnětu není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 72 zákona o Ústavním soudu. Lhůta k podání ústavní stížnosti tedy marně uplynula v pondělí 19. ledna 2015, když návrh byl podán k poštovní přepravě teprve dne 2. března 2015.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o

Ústavním soudu. S ohledem na výše popsané okolnosti Ústavní soud rozhodnul tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. června 2015

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru