Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 623/10 #1Usnesení ÚS ze dne 10.03.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 4
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.623.10.1
Datum podání04.03.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 623/10 ze dne 10. 3. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. J., zastoupené JUDr. Markétou Švarcovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Dvorecká 2a, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. srpna 2008 sp. zn. 28 C 340/2007a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2009 sp. zn. 17 Co 2/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 4. března 2010 se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů pro rozpor s čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Podle odůvodnění ústavní stížnosti, obsahově shodného s jejími stanovisky a závěry pojatými do opravných prostředků, stěžovatelka tvrdila, že k porušení označených práv došlo tím, že obecné soudy - stručně řečeno - neposkytly ochranu jejím právům v řízení o určení výživného rozvedené manželce a současně ji uložily nahradit náklady řízení žalovanému ve výši 39.100,- Kč.

Pochybení obecných soudů stěžovatelka spatřovala v tom, že obecné soudy jako orgány veřejné moci nepřezkoumaly žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a nerozhodly o ní. V případě, že by soud její žádosti vyhověl, byla by oprávněna dle § 30 odst. 1 o. s. ř. požádat o ustanovení zástupce soudem k ochraně jejích zájmů.

Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny formální předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti [§ 42 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")] a dospěl k závěru, že tomu tak není, neboť ústavní stížnost je v dané věci opožděná.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně ústavně zaručeného práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); takovýmto rozhodnutím v posuzované věci je rozsudek odvolacího soudu, a proto lhůta k podání ústavní stížnosti počala běžet dnem následujícím po 4. září 2009 (č. l. 72), kdy stěžovatelce bylo doručeno rozhodnutí odvolacího soudu (§ 72 odst. 3 al. 1 zákona o Ústavním soudu). Byla-li však ústavní stížnost podána dne 24. února 2010 (svěřením zásilky k poštovní přepravě prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 4), je zřejmé, že zákonem stanovená lhůta nebyla zachována a že takto podaná ústavní stížnost je opožděná.

Na tomto závěru nic nemění skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu napadla stěžovatelka podáním doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 3. listopadu 2009, které označila jako "Ústavní stížnost k Nejvyššímu soudu ČR". Usnesením ze dne 18. listopadu 2009 (28 C 340/2007-75) byla vyzvána, aby ve lhůtě 10 dnů upřesnila, zda její podání je dovoláním nebo ústavní stížností. Zástupkyně stěžovatelky reagovala přípisem ze dne 17. prosince 2009, aniž by odstranila pochybnosti o obsahu podání, proto byla opakovaně vyzvána soudem dne 11. ledna 2010.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti se podává písemně výslovně Ústavnímu soudu (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), proto zákon neumožňuje přihlédnout k podání stěžovatelky nepříslušnému soudu; zákon o Ústavním soudu Ústavnímu soudu neumožňuje prominout zmeškání lhůty.

Ze shora uvedených důvodů Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout soudcem zpravodajem, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci a vyjadřovat se k odůvodněnosti ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 10. března 2010

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru