Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 622/12 #1Usnesení ÚS ze dne 29.02.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.622.12.1
Datum podání22.02.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 622/12 ze dne 29. 2. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu P. Č., bez právního zastoupení, směřujícím proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. listopadu 2011, č.j. 2 As 125/2011-30, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. února 2012, se navrhovatel domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jímž mělo být zasaženo do jeho zaručeného práva na spravedlivý proces v důsledku vágního přezkumu věci Nejvyšším správním soudem.

Ústavní soud se nejprve zaměřil na splnění procesních náležitosti projednávaného podání k Ústavnímu soudu, přičemž především zjistil, že navrhovatel není právně zastoupen, přičemž v podání uvedl, že advokát stupidně odůvodnil své odmítnutí navrhovatele zastupovat. Z lustra podání navrhovatele se přitom podává, že se na Ústavní soud obrátil opakovaně ve stovkách podání, přičemž jen za posledních dvanáct měsíců učinil k Ústavnímu soudu bezmála 80 podání. Z nich téměř polovina byla odmítnuta pro vady podání, zejména právě absenci povinného právního zastoupení. Navrhovatel přitom byl v minulosti opakovaně poučen o náležitostech ústavní stížnosti, a o tom, že není nutnou podmínkou, aby se mu takovéhoto poučení dostávalo vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v mnoha případech předchozích. Lze tedy vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé stěžovateli zprostředkovat zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem. Za této situace by nové poučování stěžovatele o vadách ústavní stížnosti a možnostech jejich odstranění bylo jen postupem neefektivním a formalistickým.

Stěžovatel přesto nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), který ukládá fyzickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, přičemž podání doručil pouze v jednom vyhotovení, tedy v rozporu s ustanovením § 34 odstavec 2 zákona o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne. V projednávaném případě tato situace nastala, a proto Ústavní soud návrh odmítl, aniž by vyzýval navrhovatele k odstranění vad podání.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru