Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 607/03Usnesení ÚS ze dne 27.01.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:4.US.607.03
Datum podání27.11.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6, § 125

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 607/03 ze dne 27. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti pana J. K., právně zastoupeného paní JUDr. J. B., advokátkou, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.6. 2003, sp.zn. 6 To 301/2003, kterým byla zamítnuta odvolání podaná státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích a stěžovatelem proti rozsudku tamního Okresního soudu ze dne 22. dubna 2003, sp. zn.6 T 164/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. listopadu 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení shora specifikovaného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V rámci předběžného přezkoumávání, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem předepsané formální náležitosti shledal Ústavní soud, že právní zástupkyně stěžovatele předložila plnou moc formulovanou v rozporu s požadavky vtělenými do ust. § 31 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, v platném znění, dále jen zákona. Vyzval ji proto, aby tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstranila s upozorněním, že v opačném případě by bylo nutno předmětnou ústavní stížnost v souladu s ust. § 43 odst.1 písmeno a) zákona odmítnout.

Současně se však Ústavní soud pozastavil nad otázkou, zda předmětná ústavní stížnost nebyla podána po uplynutí procesněprávní 60 denní lhůty speciálně upravené v ustanovení § 72 odst. 2 zákona.

Ve spolupráci s Okresním soudem v Litoměřicích, opatrujícím v tomto případě příslušný spisový materiál, Ústavní soud zjistil, že stížností zpochybňované usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo stěžovateli, panu J. K., doručeno již dne 24. července 2003.

V souladu s citovaným ustanovením zákona právě tímto dnem začala běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti. Ta marně uplynula v pondělí 22. září 2003, neobyčejnou shodou okolností právě v den, kdy byla právní zástupkyně stěžovatelem poprvé, formálně nesprávně, zplnomocněna, aby jej před Ústavním soudem kvalifikovaně zastupovala. Lhůta tedy mohla být zachována výhradně za předpokladu, že by ještě tentýž den byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě. Jakékoli následné úsilí bylo vynaloženo zcela marně, neboť zmeškání kogentně stanovené procesněprávní lhůty nelze za žádných okolností prominout. Na této rozhodující skutečnosti nemůže přirozeně nic změnit ani dodatečně předložená řádná plná moc s datem o pozoruhodných více než 20 dní předcházejících výzvě Ústavního soudu k odstranění nedostatků plné moci původní. Úmysl zákonodárce vtělený do poměrně přísné podmínky povinného zastoupení účastníků řízení před Ústavním soudem relativně úzkým okruhem osob práva znalých se tak v konkrétním případě zcela zřejmě minul předpokládaným účinkem.

Jestliže tedy byla ústavní stížnost odeslána až 26. listopadu 2003, tedy přibližně dva měsíce po marném uplynutí lhůty, nezbylo Ústavnímusoudu, než ústavní stížnost s odkazem na ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání zákonem, aniž by se její věcnou podstatou zabýval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2004

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru