Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 601/05Usnesení ÚS ze dne 08.11.2005

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkOpatrovník
Způsobilost k právním úkonům
EcliECLI:CZ:US:2005:4.US.601.05
Datum podání08.09.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 192, § 27


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 601/05 ze dne 8. 11. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele nesvéprávného MVDr. P. M., zastoupeného opatrovnicí L. M., kterým brojil proti usnesení Okresního soudu v Děčíně, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Pavlem Rychetským, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel nesrozumitelným podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 8. září 2005, brojil proti rozhodnutím obecného soudu, jimiž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a nebylo mu přiznáno odškodnění. Ústavní soud v této věci se obrátil na Okresní soudu v Děčíně, který sdělil, že MVDr. P. M. byl rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. ledna 2005 č.j. 11 Nc 1212/2004-26, který nabyl právní moci dne 15. února 2005, ve znění opravného usnesení ze dne 9. března 2005 v právní moci 7. dubna 2005, zbaven způsobilosti k právním úkonům. Usnesením Okresního soudu v Děčíně ze dne 17. srpna 2005 č.j. P 88/2005-37, jež nabyl právní moci 20. září 2005, byla ustanovena jeho opatrovnicí před státními a veřejnými orgány manželka L. M., která je oprávněna činit jeho jménem právní úkony a hájit jeho zájmy.

Z podání Ústavnímu soudu nebylo zřejmé, která rozhodnutí či zásah orgánu veřejné moci (tak jak jsou uvedeny shora) navrhovatel přesně napadal, a k jakému porušení základního práva nebo svobody zaručených ústavním pořádkem jím (resp. jimi) mělo dojít, a čeho se v řízení před Ústavním soudem domáhá. Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a není k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem [§ 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 3, 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"], byly opatrovnici navrhovatele jeho formální vady vytknuty a současně byla stanovena 30-ti denní lhůta k jejich odstranění. Výzva k odstranění vad byla doručena 26. září 2005 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 26. října 2005) nebylo na ni reagováno.

Výzva Ústavního soudu, jak je o ní zmínka, byla opatrovnici navrhovatele řádně doručena a protože do dnešního dne na ni nereagovala a vytknuté vady neodstranila, nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné (§ 43 odst. 3 zákona

o Ústavnímsoudu).

V Brně dne 8. listopadu 2005

JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru