Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 599/2000Nález ÚS ze dne 22.01.2001Průtahy v řízení při výkonu rozhodnutí, "přiměřená lhůta"

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam2
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 10
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na projednání věci bez zbytečných průtahů
Věcný rejstříknečinnost
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 13/21 SbNU 99
EcliECLI:CZ:US:2001:4.US.599.2000
Datum vyhlášení29.01.2001
Datum podání06.10.2000
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 599/2000 ze dne 22. 1. 2001

N 13/21 SbNU 99

Průtahy v řízení při výkonu rozhodnutí, "přiměřená lhůta"

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl dne 22. ledna 2001 v senátě ve věci

ústavní stížnosti O. K., proti postupu Obvodního soudu pro Prahu

10 ve věci sp. zn. E 1646/97, za účasti Obvodního soudu pro Prahu

10, jako účastníka řízení, a vedlejšího účastníka P. Š.,

takto:

Obvodnímu soudu pro Prahu 10 se ukládá, aby nepokračoval

v průtazích ve věci vedené u něj pod spisovou značkou E 1646/97

a aby v této věci neprodleně konal, a to provedením výkonu

rozhodnutí nařízeného usnesením tohoto soudu ze dne 3. 9. 1997,

čj. E 1646/97-10.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti podané proti průtahům ve věci shora

uvedené spisové značky Obvodního soudu pro Prahu 10 stěžovatelka

uvádí, že od nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

v roce 1997 je uvedený soud zcela nečinný, ačkoli stěžovatelka se

něj v tomto mezidobí obrátila s urgencemi v celkem 4 dopisech.

Stěžovatelka má proto za to, že Obvodní soud pro Prahu 10 touto

svou nečinností porušuje její ústavně zaručená práva zakotvená

v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen

"Listina"), a navrhuje proto vydání nálezu, jímž tomuto soudu bude

uloženo nepokračovat dále v průtazích a v projednávané věci

neprodleně konat.

Obvodní soud pro Prahu 10 uvedl ve svém vyjádření z 20. 12.

2000, že ústavní stížnost považuje za zcela oprávněnou, neboť

nepochybně jde o pochybení ze strany vykonavatele a tajemnice. Jde

bohužel o dlouhodobý stav způsobený podceňováním exekuční agendy

v rámci celého soudního řízení.

Vedlejší účastník P. Š. se v určené lhůtě k ústavní stížnosti

nevyjádřil.

Z obsahu spisu 15 C 215/96 Obvodního soudu pro Prahu 10

Ústavní soud zjistil, že pravomocným rozsudkem tohoto soudu ze dne

17. 2. 1997, čj. 15 C 215/96-17, bylo vedlejšímu účastníku P. Š.

uloženo zaplatit stěžovatelce a ing. L. K. celkem částku 65

158,-- Kč s přísl. a na nákladech řízení 14 353,-- Kč. O návrhu

stěžovatelky a oprávněného ing. L. K. na výkon rozhodnutí prodejem

movitých věcí rozhodl Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne

3. 9. 1997, čj. E 1646/97-10, tak, že výkon rozhodnutí prodejem

movitých věcí, a to osobního vozidla SPZ ADN 01-87, nařídil. Od

této doby však Obvodní soud pro Prahu 10 zůstal nečinný a na

celkem čtyři urgence stěžovatelky odpověděl dopisem ze dne 14. 4.

1999 pouze soudní vykonavatel s tím, že oddělení výkonu rozhodnutí

není schopno povolené návrhy na prodej movitých věcí personálně

zvládnout a běžně vyřizovat.

Podle čl. 38 odst. 2 Listiny každý má právo, aby jeho věc

byla projednána bez zbytečných průtahů. Vzhledem k čl. 6 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva")

každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána

v přiměřené lhůtě. Kritérium "přiměřené lhůty" je subjektivním

pojmem, který se může lišit podle povahy každého individuálního

případu. Jde-li pouze o výkon již pravomocného rozhodnutí prodejem

movitých věcí, a to konkrétně osobního vozidla, potom lhůta více

jak tří let, která uplynula od nařízení výkonu rozhodnutí, aniž by

soud učinil jakýkoli další úkon, se nepochybně z rámce

"přiměřenosti" již vymyká. Je věcí státu, aby zajistil takový stav

personálu, který by kritérium "přiměřené lhůty" byl schopen

naplnit.

Ústavní soud proto z těchto důvodů pro porušení čl. 38 odst.

2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy ústavní stížnosti podle § 82

odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyhověl

a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) citovaného zákona uložil

Obvodnímu soudu nepokračovat v průtazích v této věci a neprodleně

v ní konat.

Poučení:

Proti rozhodnutí Ústavníhosoudu se nelze odvolat.

V Brně dne 22. ledna 2001

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru