Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 588/14 #1Usnesení ÚS ze dne 25.06.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 8
Soudce zpravodajSládeček Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:4.US.588.14.1
Datum podání13.02.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 588/14 ze dne 25. 6. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu T. R., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. 2. 2014 návrh, kterým se navrhovatel domáhá zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 11. 11. 2013 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013, neboť postupem Obvodního soudu pro Prahu 8 ve věci sp. zn. 0 P 35/2012 mělo dojít k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Protože podání nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 25. 2. 2014 vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 15 dnů.

Navrhovatel Ústavnímu soudu zaslal dne 25. 3. 2014 plnou moc, kterou zmocnil advokátku Janu Petrovou k jeho zastupování před Ústavním soudem.

Přes deklarované právní zastoupení však navrhovatel vady návrhu neodstranil, neboť jím pověřená advokátka řádnou ústavní stížnost splňující veškeré náležitosti zákona o Ústavním soudu nezaslala a ani s Ústavním soudem nijak nekomunikovala.

Ústavní soud připomíná, že smysl a účel obligatorního zastoupení advokátem před Ústavním soudem lze spatřovat zejména ve zcela mimořádné závažnosti řízení a s tím spjaté snaze povinným právním zastoupením nejenom zajistit právně kvalifikované uplatňování práv před Ústavním soudem, nýbrž i garantovat vyšší stupeň objektivity účastníků řízení při posuzování vlastního podání kvalifikovaného návrhu. Z uvedeného vyplývá nezbytnost právního zastoupení od počátku řízení, tj. včetně sepsání samotné ústavní stížnosti (Pl. ÚS-st. 1/96). Tomuto požadavku navrhovatel nevyhověl, neboť za takové podání nelze považovat jím osobně sepsaná doplnění návrhu ze dne 26. 3. 2014, 14. 4. 2014 a 27. 4. 2014.

Protože navrhovatel do dnešního dne vady návrhu neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru