Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 578/18 #1Usnesení ÚS ze dne 06.03.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 2
MINISTERSTVO / MINISTR - spravedlnosti
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkpoplatek/soudní
výzva
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.578.18.1
Datum podání12.02.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 549/1991 Sb.; o soudních poplatcích; § 2/3 věta první, § 11/2/a)

zákon; 99/1963 Sb.; Občanský soudní řád; § 148/1

zákon; 182/1993 Sb.; o Ústavním soudu; § 30/1, § 30/2, § 30/3

zákon; 296/2017 Sb.; kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; část třetí

zákon; 292/2013 Sb.; o zvláštních řízeních soudních

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 30 odst.1, § 30 odst.2, § 30 odst.3

292/2013 Sb.

296/2017 Sb.

549/1991 Sb., § 2 odst.3, § 11 odst.2 písm.a, § 9 odst.1

99/1963 Sb., § 148 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 578/18 ze dne 6. 3. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa, soudce Jaromíra Jirsy a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Jiřího Strnadela, zastoupeného JUDr. Josefem Čejkou, advokátem, sídlem nám. 3. května 1606, Otrokovice, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. ledna 2018 č. j. 43 C 89/2015-252, spojené s návrhem na zrušení § 2 odst. 3 věty první a § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, § 148 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 30 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a části třetí zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 2, jako účastníka řízení, a České republiky - Ministerstva spravedlnosti, sídlem Vyšehradská 16, Praha 2 - Nové Město, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení § 2 odst. 3 věty první a § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, § 148 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 30 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a části třetí zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného usnesení se odmítá.

Odůvodnění:

1. Posuzovanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. 1. 2018 č. j. 43 C 89/2015-252, kterým byl vyzván k zaplacení soudního poplatku. Dále navrhuje zrušení řady zákonných ustanovení specifikovaných v záhlaví tohoto rozhodnutí Ústavního soudu. Navrhuje také odklad vykonatelnosti napadeného usnesení a žádá, aby mu Obvodní soud pro Prahu 2 uhradil náklady řízení před Ústavním soudem.

2. Podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), soudce zpravodaj návrh usnesením odmítne, jde-li o návrh nepřípustný. Podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu senát návrh odmítne, shledá-li u návrhu podle § 64 odst. 1 až 4 nebo § 125d, § 71a odst. 1, § 97, § 105 nebo § 119 odst. 1 důvody k odmítnutí podle odst. 1 nebo podle písm. a) téhož zákona.

3. Podle stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 je ústavní stížnost proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení vyzván k zaplacení poplatku za řízení splatného podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání či kasační stížnosti, podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustná.

4. Uvedeným názorem je Ústavní soud v nyní posuzované věci vázán, pročež nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou odmítnout. Návrh na zrušení citovaných zákonných ustanovení sdílí osud ústavní stížnosti a Ústavní soud jej odmítl podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu. Osud ústavní stížnosti neodvratně sdílí také návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

5. Konečně, podle § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení. Dle citovaného ustanovení tak činí v závislosti na výsledku řízení, z čehož plyne, že i tento stěžovatelův návrh musel být odmítnut.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. března 2018

Jan Filip v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru