Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 574/11 #1Usnesení ÚS ze dne 29.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - VS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.574.11.1
Datum podání22.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 574/11 ze dne 29. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Z. P., právně zastoupeného Mgr. Lenkou Zajícovou, advokátkou se sídlem Advokátní kanceláře Mgr. Ing.Jana Krupičková, Plzeň, Divadelní 2728/3a, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. února 2010, č.j. 63 T 14/2009-584, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. května 2010, sp. zn. 10 To 34/2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním brojil proti napadeným rozhodnutím, jimiž mělo dojít ke zkrácení v jeho právu na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Lhůtu k podání pak zjevně odvodil od doručení rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky o jeho podnětu k podání mimořádného opravného prostředku - stížnosti pro porušení zákona. Ministr jeho podnětu nevyhověl, o čemž byl navrhovatel zpraven dopisem ze dne 23. prosince 2010. Kopii dopisu přiložil k podání, neboť ji považoval ze poslední procesní prostředek k ochraně práv, který mu zákon přiznává (§ 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"),.

Ústavní soud si vyžádal kopie doručenek usnesení Vrchního soudu v Praze, z nichž plyne, že navrhovateli bylo rozhodnutí doručeno dne 16. července 2007, jeho tehdejšímu právnímu zástupci pak dne 19. července 2010. Tímto dnem tedy započala běžet lhůta k podání ústavní stížnosti, která marně uplynula v pátek 17. září 2010, neboť navrhovatel své podání předal k poštovní přepravě teprve dne 21. února 2011.

Podle § 73 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práv stěžovateli (navrhovateli) poskytuje. Takovým procesním prostředkem však není stížnost pro porušení zákona. Tento procesní nástroj je zákonem přiznán výhradně ministru spravedlnosti, který je jediný, podle ustanovení § 266 trestního řádu, kdo je oprávněn předložit stížnost pro porušení zákona Nejvyššímu soudu. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, zákon jej však neposkytuje navrhovateli. Ze samotného podání podnětu pak není možno vyvozovat žádné právní důsledky.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po zákonem o Ústavnímu soudu stanovené lhůtě pro jeho podání. Proto Ústavní soud rozhodnul jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2011

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru