Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 573/17 #1Usnesení ÚS ze dne 22.06.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Jablonec nad Nisou
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.573.17.1
Datum podání23.02.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 573/17 ze dne 22. 6. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 22. června 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu V. V., právně zastoupeného Mgr. Petrem Štěrbou, advokátem se sídlem Kopečná 11, 602 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 16. prosince 2016 č. j. 31 To 541/2016-89 a proti usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 24. října 2016 č. j. 4 PP 33/2016-79, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 23. února 2017 doručeno nejasně formulované podání, kterým se stěžovatel domáhal přezkoumání výše specifikovaných rozhodnutí vydaných v rámci vykonávacího řízení ve věci stěžovatelovi žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Z obsahu podání vyplývá, že napadeným usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou byla zamítnuta stěžovatelova žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Proti tomuto prvoinstančnímu rozhodnutí stěžovatel podal stížnost, která byla zamítnuta ústavní stížností napadeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byl stěžovatel dopisem ze dne 6. března 2017, doručeným mu 20. března 2017 vyzván k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem a doložení kopie posledního rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje. Stěžovateli byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Dne 20. dubna 2017 obdržel Ústavní soud přípis právní zástupkyně stěžovatele JUDr. Kláry Papouškové, se sídlem advokátní kanceláře 8. března 21/13, 460 05 Liberec V - Kristiánov, s žádostí o prodloužení lhůty pro odstranění vad podání. Této žádosti Ústavní soud vyhověl a stanovil dodatečnou lhůtu 30 dnů opět s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Dne 26. května 2017 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelova nového právního zástupce Mgr. Petra Štěrby, který doplnil podání stěžovatele ze dne 20. února 2017, nicméně ani v tomto podání právní zástupce stěžovatele nepřiložil kopie napadených rozhodnutí.

Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak není. Bez předložení napadených rozhodnutí obecných soudů nemůže Ústavní soud v řízení o ústavní stížnosti pokračovat; povinnost předložit tato rozhodnutí leží na stěžovateli, resp. na jeho právním zástupci. Ústavní soud není povinen si tato rozhodnutí sám obstarávat.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. 6. 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru