Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 561/02Usnesení ÚS ze dne 30.10.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstříkVazba
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.561.02
Datum podání15.08.2002
Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 167, § 71


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 561/02 ze dne 30. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. T., bez právního zastoupení, proti postupu orgánů činných v trestním řízení,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. srpna 2002 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým brojil proti postupu orgánů činných v trestním řízení. Uvedené podání ovšem nesplňovalo požadavky ustanovení § 27 a násl zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). S ohledem na tuto okolnost byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání, dopisem zaslaným do vazební věznice v Plzni, kde měl v té době pobývat. Zásilka byla Ústavnímu soudu dne 12. září 2002 vrácena zpět s uvedením, že stěžovatel byl z vazební věznice propuštěn. Po následném zjištění adresy bydliště stěžovatele prostřednictvím Věznice Plzeň, byl stěžovatel opět vyzván k odstranění vad podání, a současně byl upozorněn, že neodstranění vad podání bude mít za následek odmítnutí jeho ústavní stížnosti.

Dne 11. října 2002 byla Ústavnímu soudu vrácena zásilka zpět s údajem, že stěžovatel nebyl zastižen. Doručení zásilky mu bylo oznámeno dne 24. září 2002. V průběhu úložní doby nebyla zásilka vyzvednuta.

Dle ustanovení § 63 zákona není-li stanoveno jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení o.s.ř. a jeho prováděcí předpisy. Dle ustanovení § 46 odst. 4 o.s.ř., nebyl-li adresát písemnosti určené do vlastních rukou zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si zásilku vyzvedl. Pokud tak neučiní do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Za takový den je v tomto případě třeba považovat pátek 4. října 2002. Tímto dnem započala běžet lhůta k odstranění vad podání stanovená Ústavním soudem v trvání 20 dnů. Lhůta k odstranění vad podání tedy vypršela dne 24. října 2002, aniž byly vady odstraněny.

S ohledem na skutečnost, že ve stanovené lhůtě stěžovatel neodstranil vady podání nezbylo Ústavnímu soudu než jeho ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 30. října 2002

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. T., neznámého místa pobytu, bez právního zastoupení, proti postupu orgánů činných v trestním řízení,

takto:

Stěžovateli se ustanovuje za opatrovníka: JUDr. L. O.,

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání stěžovatele, kterým brojil proti postupu orgánů činných v trestním řízení. Podání nesplňovalo požadavky ustanovení § 27 a násl zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání. Dopis zaslaným na Ústavnímu soudu známou adresu stěžovatele, Plzeň, H. 25, byl dne 11. října 2002 Ústavnímu soudu vrácen zpět s údajem, že stěžovatel nebyl zastižen. V průběhu úložní doby nebyla zásilka vyzvednuta. Ústavní soud tedy rozhodl ve věci samé usnesením ze dne 30. října 2002, kdy pro neodstranění vad podání jeho ústavní stížnost odmítnul dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Při pokusu o doručení usnesení Ústavního soudu stěžovateli, byla zásilka vrácena zpět s vyznačením důvodu "Na uvedené adrese neznámý". Z tohoto důvodu se Ústavní soud obrátil na doručující poštu se žádostí o vysvětlení rozporných důvodů navrácení zásilek. Dopisem ze dne 7. listopadu 2002, bylo Ústavnímu soudu sděleno, že na uvedené adrese bydlí matka stěžovatele, avšak stěžovatel se odstěhoval neznámo kam.

Za situace, kdy ani rodinným příslušníkům stěžovatele není známo místo jeho pobytu, nezbylo Ústavnímusoudu, než ve smyslu ustanovení § 63 zákona postupovat dle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., a ustanovit stěžovateli opatrovníka.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 25. listopadu 2002

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru