Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 555/03Usnesení ÚS ze dne 07.11.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/rovnost v právech a důstojnosti a zákaz diskriminace
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.555.03
Datum podání24.10.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 1, čl. 2 odst.3


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 555/03 ze dne 7. 11. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. V. zastoupeného Mgr. P. S., advokátem, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. července 2003, sp. zn. 5 Co 1129/2003, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. prosince 2002, sp. zn. 8 C 67/2000,

takto:

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST SE ODMÍTÁ.

Odůvodnění:

Dne 24. října 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení shora specifikovaného rozhodnutí odvolacího soudu. Z jejího obsahu je však jednoznačně patrné, že ve věci bylo souběžně podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, s tím, že ústavní stížnost byla podána de facto z opatrnosti, v obavě z marného uplynutí lhůty dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Protože obecně se v minulosti jednalo o poměrně frekventovanou praxi, přijalo plénum Ústavního soudu s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. listopadu 2002 ve věci stížnosti č. 46129/99 a č. 47273/99 závěr, že v případě podání mimořádného opravného prostředku a souběžně podané ústavní stížnosti, je třeba na tuto hledět jako na nepřípustnou, a to až do rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zákona, počne běžet teprve dnem doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, a to bez ohledu na to, jak o něm bude rozhodnuto. Lhůta bude považována za zachovanou i ve vztahu k předchozímu pravomocnému rozhodnutí. Výjimkou je pouze obnova řízení, na kterou se tento postup nevztahuje.

S ohledem na tento závěr a na skutečnost, že stěžovatel podal souběžně s ústavní stížností i dovolání, byla tedy ústavní stížnost podána předčasně, a proto ji Ústavnísoud ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona posoudil jako podání nepřípustné a jako takovou ji dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dle ustanovení § 43 odst. 3 zákona odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru