Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 550/01Nález ÚS ze dne 15.04.2003Povinnost správního orgánu přihlédnout k nesouladu zápisu do obchodního rejstříku

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuzamítnuto
vyhověno
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip le... více
Věcný rejstříkdaň/nedoplatek
Obchodní rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 56/30 SbNU 85
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.550.01
Datum vyhlášení24.04.2003
Datum podání14.09.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

rozhodnutí jiné

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 11, čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

337/1992 Sb., § 73 odst.1

513/1991 Sb., § 27 odst.2, § 86


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 550/01 ze dne 15. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci náhrady nákladů zastoupení stěžovatele Z. T. vzniklých v řízení o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 17.7.2001 č.j. 30 Ca 173/99-21, rozhodnutí Finančního úřadu Brno II z 20.5.1999 č.j. 56754/99/289940/1188 a proti exekučnímu příkazu Finančního úřadu Brno II z 19.4.1999 č.j. 41429/99/289940/1188 takto:

Návrh se zamítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se návrhem z 10.9.2001 doplněným 22.10.2001 domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze 17.7.2001 č.j. 30 Ca 173/99-21, rozhodnutí Finančního úřadu Brno II z 20.5.1999 č.j. 56754/99/289940/1188 a exekučního příkazu Finančního úřadu Brno II z 19.4.1999 č.j. 41429/99/289940/1188 ve věci daňového nedoplatku obchodní společnosti DIMENZE alfa, v.o.s., kterými mu byla jako bývalému společníkovi této společnosti uložena povinnost v postavení ručitele zaplatit 50 694 Kč. V návrhu současně požádal o vydání rozhodnutí, že náklady spojené se zastoupením zcela zaplatí stát. K tomu uvedl, že jeho majetkové poměry jsou neutěšené a pochybeními orgánů veřejné moci mu byly způsobeny již nemalé výdaje za právní zastoupení.

Podle § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může soudce zpravodaj na návrh stěžovatele rozhodnout, že náklady na jeho zastoupení zcela nebo zčásti zaplatí stát, pokud to odůvodňují osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením a nebyla-li ústavní stížnost odmítnuta. Z hypotézy citovaného ustanovení vyplývá nezbytnost splnění dvou simultánních podmínek. Zatímco druhá z nich je splněna, existenci první Ústavní soud neshledal. Pouhé stěžovatelovo tvrzení o jeho neutěšených majetkových poměrech a vzniku nemalých výdajů za právní zastoupení není dostatečným pokladem pro vyhovění jeho návrhu a vybočení ze zavedené praxe Ústavního soudu, podle níž stát platí stěžovatelovy náklady zastoupení jen ve výjimečných zvláštního zřetele hodných případech.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 15. dubna 2003

JUDr. Miloš Holeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru