Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 540/03Usnesení ÚS ze dne 07.11.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /r... více
Věcný rejstříkSprávní řízení
Daň
důkazní nouze
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.540.03
Datum podání16.10.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 78

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

337/1992 Sb., § 46

99/1963 Sb., § 245 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 540/03 ze dne 7. 11. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. L. L., zastoupeného JUDr. J. N., Ph.D., advokátem, směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27.8.2003, sp. zn. 38 Ca 793/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 16.10.2003 se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku uvedeného v záhlaví tohoto usnesení. Mimo jiné uvádí, že v téže věci sice podal i kasační stížnost, avšak vzhledem k tomu, že otázka posledního prostředku k ochraně práv nebyla dosud ve vztahu k této stížnosti s jistotou zodpovězena, podává i ústavní stížnost.

Ústavní soud s ohledem na nejednotnou praxi a její důsledky ve vztahu k souběžně podaným ústavním stížnostem a tzv. mimořádným opravným prostředkům přijal závěry, které byly publikovány jako Sdělení Ústavního soudu pod č. 32/2003 Sb. Jakkoli závěry v tomto sdělení uvedené, tj., že ústavní stížnost bude považována za přípustnou až po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku (při zachování lhůty i ve vtahu k předchozím rozhodnutím) byly motivovány především řešením vztahu ústavní stížnosti a dovolání, přijalo plénum Ústavního soudu závěr, že stejně je třeba postupovat i ve vztahu ke kasační stížnosti.

Byla-li tedy podána kasační stížnost, je třeba považovat ústavní stížnost za nepřípustnou pro nevyčerpání všech dostupných procesních prostředku k ochraně práv stěžovatele (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Šedesátidenní lhůta k případnému podání ústavní stížnosti počne plynout až dnem doručení rozhodnutí o kasační stížnosti, a to bez ohledu na způsob, jakým bude o kasační stížnosti rozhodnuto.

Soudce zpravodaj proto ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) cit. zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru