Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 531/98Usnesení ÚS ze dne 28.01.1999Právní postavení správce konkurzní podstaty

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/svoboda podnikání a volby povolání a přípravy k němu
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkopatření/pořádkové
Pracovní poměr
konkurz a vyrovnání
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 8/13 SbNU 411
EcliECLI:CZ:US:1999:4.US.531.98
Datum podání18.12.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

328/1991 Sb., § 8 odst.1, § 9

476/1991 Sb., § 5 odst.1 písm.b


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 531/98 ze dne 28. 1. 1999

U 8/13 SbNU 411

Právní postavení správce konkurzní podstaty

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. J.S., zastoupeného JUDr. K.U., proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni Spr 2122/96, ze dne 8. 10. 1998, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla ve lhůtě podána ústavní stížnost proti shora uvedenému rozhodnutí, jímž byl stěžovatel vyškrtnut ze seznamu správců konkurzní podstaty, vedeného u Krajského soudu v Plzni s odůvodněním, že bylo zjištěno, že jako správce si počínal nekvalifikovaně a není tedy schopen odpovědně vykonávat funkci správce konkurzní podstaty.

Stěžovatel se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které rozhodnutí krajského soudu potvrdilo.

Ve vyjádření k ústavní stížnosti, Krajský soud v Plzni uvedl skutečnosti, které byly podnětem k vyškrtnutí stěžovatele. Jako příklad nekvalifikovanosti je uvedena skutečnost, že zboží úpadce bylo prodáno ještě před doručením rozhodnutí soudu, zboží nebylo řádně zabezpečeno, aj. Tímto jednáním byla naplněna podmínka ustanovení § 5 lit. b) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání, ve kterém je uvedeno, že ze seznamu bude vyškrtnuta ta osoba, která pozbyla oprávnění pro

výkon funkce správce podle § 3 odst. 3 lit. b), tzn. pozbyla přiměřenou odbornou způsobilost k výkonu správce.

Ústavní soud sdílí názor krajského soudu v němž se uvádí, že zapsání do seznamu správců konkursní podstaty je institut obdobný jmenování dle ustanovení § 65 zákoníku práce a že na zápis do rejstříku není právní nárok. Proto ani není proti vyškrtnutí ze seznamu správců konkursní podstaty opravný prostředek a tudíž vyškrtnuty správce se nemůže obracet na soud, neboť soudní orgány důvodnost vyškrtnutí nepřezkoumávají. Nárok na zápis nepatří ani mezi základní lidská práva a svobody, k jejichž ochraně je povolán ústavní soud. Je nesporné, že nezapsáním do seznamu není nikterak dotčeno právo stěžovatele na podnikání v obecné rovině.

Po prošetření všech okolností shledal Ústavní soud ústavní stížnost za zjevně neopodstatněnou, a proto ji dle ustanovení § 43 odst. 2 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. ledna 1999

JUDr. Eva Zarembová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru