Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 52/97Usnesení ÚS ze dne 24.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:4.US.52.97
Datum podání12.02.1997

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 52/97 ze dne 24. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 52/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl o návrhu Ing. J.P., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8: 12. 1994, č. j. 6 Co 2476/94-159,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvo .d n ě n í

Ústavnímu soudu bylo dne 12. 2. 1997 doručeno podání označené jako stížnost, ve které stěžovatel nesouhlasí s výše uvedeným rozhodnutím, neboť se domnívá, že došlo k porušení jeho základních práv. Toto porušení spatřuje zejména ve zdůvodnění napadeného rozhodnutí, kterým bylo konstatováno, že není dán restituční titul podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Stěžovatel proto žádá o posouzení oprávněnosti své stížnosti.

Při posuzování návrhu se ústavní soud nejprve zaměřil na splnění náležitostí tak, jak je požaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon"). Podle § 72 odst. 2 zákona lze podat ústavní stížnost ve lhůtě šedesáti dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona),

1

IV. ÚS 52/97

případně dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. V daném případě lhůta pro podání ústavní stížnosti počala plynout ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 12. 1994, č. j. 6 Co 2476/94-159. Jak Ústavní soud zjistil na základě informace Okresního soudu v Pelhřimově, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 3. 1995. Jestliže byl tedy návrh podán teprve dne 11. 2. 1997, stalo se tak nepochybně po uplynutí zákonné lhůty šedesáti dnů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání, podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona odmítnout, a to mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků. Z tohoto důvodu ústavní soud považoval za bezpředmětné, s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení, aby stěžovatele vyzýval k odstranění jiných vad návrhu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. 2. 1997

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru